Σήμα & βιομηχανική ιδιοκτησία

Αν είστε επιχειρηματίας που θέλει την ενδυνάμωση της εικόνας της επιχείρησής του και των προϊόντων της, εφευρέτης που επιδιώκει την κατοχύρωση της ιδέας του και την οικονομική αξιοποίησή της, παραγωγός που θέλει να αυξήσει την αξία των προϊόντων του με την ένδειξη προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, ή αν επιθυμείτε να προστατευθείτε από όσους χρησιμοποιούν παράνομα τα διακριτικά σας γνωρίσματα ή τα αποτελέσματα της εργασίας σας, είμαστε εδώ για εσάς.

Παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα γρήγορη και αποτελεσματική καθοδήγηση για την υπόθεσή σας. Αναλαμβάνουμε όλες τις τυπικές διαδικασίες, ώστε να μπορείτε να αφοσιωθείτε στην δραστηριότητά σας.

Eμπορικό σήμα

Τα προϊόντα μιας επιχείρησης διακρίνονται από αυτά των άλλων χάρη στο σήμα τους. Το χρώμα, οι λέξεις, η εικόνα και οτιδήποτε προσδίδει διακριτική δύναμη σε ένα προϊόν ή σε μια υπηρεσία κατά την χρήση αυτών στις συναλλαγές μπορεί να καταχωρισθεί ως σήμα. Με την κατοχύρωση του σήματος για μία οι περισσότερες κλάσεις (κατηγορίες) προϊόντων ή υπηρεσιών ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος απομίμησης ή της ιδιοποίησης του.

  • Η κατοχύρωση του σήματος είναι απαραίτητη προκειμένου
  • Η επιλογή της κατοχύρωσης εξαρτάται από

Eπωνυμία

Το όνομα, η εμπορική επωνυμία και ο τίτλος ονοματοδοτούν την επιχείρηση και την διακρίνουν από τις άλλες επιχειρήσεις που κινούνται στον ίδιο συναλλακτικό χώρο. Τα διακριτικά αυτά γνωρίσματα απολαμβάνουν νομικής προστασίας έναντι της χρήσης τους άλλες επιχειρήσεις, η οποία δημιουργεί κίνδυνο συγχύσεως στους καταναλωτές επιφέροντας σημαντικό οικονομικό πλήγμα.

Εμπορικό μυστικό

Πρόκειται για το σύνολο τεχνικών γνώσεων σχετικά με την παραγωγή προϊόντων που δεν είναι ευρύτερα γνωστές και στις οποίες πολλές φορές βασίζεται η επιτυχία μιας επιχείρησης. Καθίσταται, επομένως, σημαντική η παρεμπόδιση της διάδοσης αυτών.

Domain Names

Η ηλεκτρονική διεύθυνση δίνει ταυτότητα στην επιχείρηση στον συνεχώς αναπτυσσόμενο κόσμο του διαδικτύου. Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης ενός ονόματος χώρου αποκτά ιδιαίτερη αξία για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να αξιοποιήσει τα οφέλη του διαδικτύου για την ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητάς της.

Βιομηχανικό σχέδιο

Η εξωτερική εικόνα ενός προϊόντος είναι ικανή να το καθιστά αναγνωρίσιμο και ελκυστικό στον καταναλωτή και να του προσδίδει αυξημένη εμπορική αξία. Έτσι, το ιδιαίτερο σχέδιο ενός προϊόντος μπορεί να προστατευτεί ως βιομηχανικό σχέδιο, ώστε να παρεμποδιστούν οι ανταγωνιστές από την χρησιμοποίηση όμοιων ή παρόμοιων σχεδίων για τα προϊόντα τους και την εκμετάλλευση ξένης εμπορικής αξίας.

Γεωγραφικές ονομασίες

Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (Π.Γ.Ε) και οι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (Π.Ο.Π) καταδεικνύουν την προέλευση ενός προϊόντος από συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή προσδίδοντάς του εχέγγυα ποιότητας που αυξάνουν την οικονομική αξία του. Με ειδική νομοθεσία για κάθε κατηγορία προϊόντος προβλέπεται πως μπορεί ο παραγωγός να προσδώσει την ένδειξη αυτή στα προϊόντα του.

Ευρεσιτεχνία

Η εφευρετική ιδέα εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου μπορεί να κατοχυρωθεί και να απονεμηθεί στον εφευρέτη δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Κατά το τρόπο αυτό ο εφευρέτης αποκλείει τον σφετερισμό και την εκμετάλλευση της ιδές του από τρίτους και μπορεί να την προβεί με ασφάλεια στην οικονομική αξιοποίησή της. Επιπλέον, προβλέπονται ειδικά διπλώματα για διάφορες κατηγορίες προϊόντων.

Key Contacts

Γεώργιος Ι. Παυλάκης

Εταίρος

View profile
Eleni Kavvoura
Ελένη Κάββουρα

Junior associate

View profile