Τουρισμός

Ο τουρισμός θεωρείται η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Στο πεδίο του τουρισμού συγκαταλέγονται ιδίως επιχειρήσεις και επαγγελματίες όπως:

 • τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και επιπλωμένα διαμερίσματα),
 • βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων,
 • τουριστικά γραφεία,
 • ναυλομεσιτικά γραφεία,
 • κρουαζιέρα και σκάφη αναψυχής,
 • τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών,
 • γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων,
 • επιχειρήσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης με οδηγό,
 • τουριστικά τραίνα

 • συνεδριακά κέντρα,
 • τουριστικοί λιμένες,
 • ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα,
 • ορειβατικά καταφύγια και χιονοδρομικά κέντρα,
 • ιαματικός τουρισμός,
 • επιχειρήσεις αγροτουρισμού, οινοτουρισμού και αλιευτικού τουρισμού,
 • καταδυτικός τουρισμός και
 • κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού.

Μάθετε τα δικαιώματα σας χωρίς δεσμεύσεις

Γιατί σε εμάς;

Είμαστε μια ευέλικτη, καταρτισμένη και ενθουσιώδης ομάδα νομικών που αγαπάμε τις μικρομεσαίες και οικογενειακές τουριστικές επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου απευθυνόμαστε κυρίως στις επιχειρήσεις που κρατάνε όρθιο τον ελληνικό τουρισμό.

Έχετε την δική σας τουριστική επιχείρηση και θέλετε βοήθεια στη νομική συμμόρφωση της επιχείρησής σας ή στην αντιμετώπιση κάποιου νομικού ζητήματος που σας πρόεκυψε, τότε είμαστε αυτό που ψάχνετε.

Αισθάνεστε ότι έχετε βρεθεί σε αδιέξοδο εξαιτίας της γραφειοκρατίας και της πολυπλοκότητας της νομοθεσίας και φοβάστε να απευθυνθείτε σε ειδικό λόγω του κόστους, τότε είμαστε αυτό που ψάχνετε.

Κουραστήκατε να πληρώνετε το κέρδος όλης της σεζόν σε δικηγόρους και νομικές συμβουλές, τότε είμαστε αυτό που ψάχνετε.

Θέλετε έναν “συνεργάτη” που νοιάζεται για την επιτυχία της επιχείρησής σας και θα ταξιδέψει μέχρι την ακριτική Ελλάδα για το νομικό ή επιχειρηματικό σας πρόβλημα, τότε είμαστε αυτό που ψάχνετε.

τουρισμός

Αποτελεσματικοί

Βρίσκουμε τρόπους να κάνουμε τη δουλειά σας και όχι λόγους για να μην την κάνουμε. Ο επιχειρηματίας χρειάζεται δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που να κατοχυρώνουν και να θωρακίζουν με τον βέλτιστο τρόπο τις επιχειρηματικές του ιδέες και όχι να του προβάλλουν συνεχώς νομικά εμπόδια. Αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας, γνωρίζουμε τις ανάγκες του επιχειρηματία και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του.

τουρισμός

Διαθέσιμοι

Εκτιμώντας την ανάγκη για άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών μας, οι συνεργάτες μας είναι διαθέσιμοι 24/7 καθημερινές και αργίες προκειμένου να σας παρέχουν έγκαιρη και έγκυρη νομική καθοδήγηση καθόλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

τουρισμός

Ευέλικτοι

Σας προσφέρουμε κάθε δυνατή διευκόλυνση για να απολαμβάνετε πλήρη νομική κάλυψη χωρίς εμπόδια. Μπορούμε να ορίζουμε τηλεφωνικά ραντεβού ή τηλεδιασκέψεις σε χρόνο που σας εξυπηρετεί με τη συμμετοχή του λογιστή σας, των συνεργατών σας ή κάθε άλλου προσώπου καθώς και να στέλνουμε ομάδα συνεργατών μας στην έδρα της επιχείρησής σας όταν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία μας.

τουρισμός

Προσιτοί

Σεβόμαστε τον κόπο σας και την ιδιαιτερότητα της επιχείρησής σας. Η τιμολογιακή πολιτική μας θα καθορισθεί κατόπιν συνεννόησης μαζί σας με γνώμονα το συμφέρον σας. Μπορούμε να συμφωνήσουμε πακέτο απεριόριστης νομικής κάλυψης ανεξαρτήτως απασχόλησης, κατ’ αποκοπήν ανά υπόθεση ή αμοιβή μόνο επί του αποτελέσματος. Επικοινωνήστε μαζί μας ελεύθερα. Είμαστε εδώ πρωτίστως για να σας βοηθήσουμε.

Ειδίκευση στο τουριστικό δίκαιο

Η εταιρία μας ειδικεύεται σε ζητήματα τουριστικού δικαίου και αναλαμβάνει με επιτυχία την νομική συμμόρφωση όλων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

Ενδεικτικά, παρέχουμε νομική καθοδήγηση σε ειδικά ζητήματα:

 • εργατικού δικαίου (εκ περιτροπής και εποχική απασχόληση, αναστολή συμβάσεων εργασίας κλπ),
 • αστικού δικαίου (ειδικές ξενοδοχειακές και τουριστικές συμβάσεις, μισθώσεις επαγγελματικής στέγης κλπ),
 • διοικητικού δικαίου (άδεια χρήσης αιγιαλού, χορήγηση ΕΣΛ, συμμόρφωση με την ειδική νομοθεσία, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ),
 • εμπορικού δικαίου (προκαταβολές, επιταγές, συναλλαγματικές κλπ),
 • φορολογικού δικαίου (φορολογικοί έλεγχοι, πρόστιμα ΚΒΣ, αναστολή λειτουργίας καταστήματος κλπ).
 • εκπροσώπηση ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών (εμπορικές διαφορές με πελάτες ή προμηθευτές, επιβολή προστίμων από ΔΟΥ, ΕΟΤ ή άλλες διοικητικές αρχές κ.ό.κ.
 • Σύνταξη τουριστικών συμβάσεων (συμβάσεις allotment, commitment, αποκλειστικής συνεργασίας),
 • Σύνταξη συμβάσεων management,
 • Ένταξη και διεξαγωγή των απαραίτητων ενεργειών για την παράταση και ολοκλήρωση προγραμμάτων χρηματοδότησης στο πλαίσιο επενδυτικών και αναπτυξιακών νόμων,
 • Κατάρτιση μισθωτικών συμβολαίων για μίσθωση ή υπεκμίσθωση της επιχείρησης,
 • Συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης (time sharing) – σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις,
 • Έκδοση αδειών λειτουργίας (κολυμβητικής δεξαμενής, εστιατορίου, μουσικής και συγγενικών δικαιωμάτων, βιολογικού καθαρισμού, χρήσης αιγιαλού κ.λπ.),
 • Σύνταξη των συμβάσεων των εργαζομένων, πρόσληψη και απόλυση προσωπικού, μισθοί, επιδόματα και κοινωνική ασφάλιση, εποχική απασχόληση και επαναπρόσληψη, αιτήσεις και διατυπώσεις με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς (φορολογικές, διοικητικές, οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ.)
 • Συμμόρφωση επιχείρησης με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και περί προσωπικών δεδομένων,
 • Συνεργασία με λογιστές και οικονομοτεχνικούς συμβούλους προς έκδοση και έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, καθώς και εφαρμογή των ανά περίπτωση λογιστικών προτύπων
 • Επιδίωξη απαιτήσεων κατά οφειλετών της εταιρείας ενώπιον αστικών, ποινικών και διοικητικών (φορολογικές διαφορές) δικαστηρίων
 • Επιδίωξη απαιτήσεων κατά τουριστικών γραφείων/πρακτόρων, ποινική δίωξη αυτών, διαταγές πληρωμής, ασφαλιστικά μέτρα και οριστική εκδίκαση
 • Αίτηση συμμετοχής, παρακολούθηση και διεκπεραίωση επιδοτούμενων τουριστικών προγραμμάτων (ΕΟΤ, ΟΓΑ, ΟΑΕΔ, ΕΤΑΑ-ΤΑΝ),
 • Εταιρικός ανασχηματισμός και συμμετοχή,
 • Πολεοδομικές και περιβαλλοντικές παραβάσεις ξενοδοχειακής επιχείρησης,
 • Ρύθμιση οφειλών εταιρείας με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
 • Οργανωμένα ταξίδια (κατάρτιση συμβάσεων, όρων ασφαλιστηρίου και συμβάσεων επαγγελματικής συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών, προστασία του ταξιδιώτη ως καταναλωτή),
 • Λειτουργία τουριστικού γραφείου (μέσω διαδικτύου και με γραφειακή εγκατάσταση), φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις, συμμόρφωση με ισχύουσα νομοθεσία ενημέρωσης του καταναλωτή και ηλεκτρονικού εμπορίου (ψηφιακής αγοράς).

Key Contacts

Γεώργιος Παυλάκης

Εταίρος

Στυλιανός Ι. Παυλάκης

Διαχειριστής Εταίρος