Παραλαμβάνετε τα έγγραφά σας νομίμως επικυρωμένα και υπογεγραμμένα:

— στο email σας σαρωμένα με ψηφιακή υπογραφή για ηλεκτρονική διακίνηση σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

— με courier στη διεύθυνση αποστολής που μας δηλώσατε (χρέωση παραλήπτη) ή

— κατόπιν συνεννόησης από τα γραφεία μας, Δε -Πα 09:00 – 17:00.