Αυθημερόν θα λάβετε στο email σας οικονομική προσφορά στην οποία θα αναγράφονται:

– Συνολικό κόστος,

– Προκαταβολή και τρόποι πληρωμής,

– Χρόνος παράδοσης,

– Τρόποι παραλαβής των εγγράφων σας.