Κλήση κατηγορουμένων στο ποινικό δικαστήριο

Τον Νοέμβριο του 2021 ο Εισαγγελέας πρότεινε την παραπομπή των 26 εκ των 28 κατηγορουμένων στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών αποφαινόμενο στις 30 Μαρτίου 2022 με το υπ’ αρ.1368/2022 βούλευμά του επί της πρότασης του εισαγγελέα, ζήτησε την διενέργεια περαιτέρω ανάκρισης και απάλλαξε δέκα εκ των κατηγορουμένων από τις κατηγορίες. Επί του βουλεύματος αυτού ασκήθηκε έφεση από τον Αντιεισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Τελικώς, τον Ιούνιο 2022 το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με το υπ’ αρ. 860/2022 βούλευμά του διέταξε την παραπομπή 21 κατηγορουμένων στο ακροατήριο για τα ως άνω εγκλήματα.