Κατάθεση πραγματογνώμονα αξιωματικού της πυροσβεστικής στην ποινική δίκη

Στις 14 Φεβρουαρίου 2023 ξεκινά η κατάθεση του αξιωματικού της πυροσβεστικής και πραγματογνώμονα Δημήτρη Λιότσιου. Στο πλαίσιο αυτής ο πραγματογνώμονας απάντα στις ερωτήσεις της έδρας και των συνηγόρων προκειμένου να διαφωτίσει σχετικά με τα εναέρια μέσα που υπήρχαν στην διάθεση των αρχών, τις παραλείψεις που διαπιστώθηκαν και τα όργανα που ήταν μεν αρμόδια, αλλά δεν έπραξαν τα δέοντα για να προλάβουν και να αναχαιτίσουν το νωρίτερο δυνατόν την εξάπλωση της πυρκαγιάς και τις τραγικές συνέπειές της.