Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

Το γραφείο αναπτύσσεται και εξελίσσεται, η παλαιά φρουρά των μεγαλύτερων σε ηλικία  δικηγόρων σταδιακά συνταξιοδοτείται ή αποσύρεται, αφήνοντας τόπο στη νέα γενιά, που επεκτείνει τη δραστηριότητά της – πέραν των παραδοσιακών ειδικεύσεων ναυτεργατικού δικαίου και ατυχημάτων – στο δίκαιο των επιχειρήσεων και του τουρισμού.