ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Φυλακισμένοι απεβίωσαν στο κελί τους στις Φυλακές Κορυδαλλού λόγω φωτιάς που άναψαν οι ίδιοι για διαμαρτυρία και φούντωσε χωρίς να μπορέσουν να την περιορίσουν.  Κρίθηκε αμετάκλητα ότι, παρά το συντρέχον πταίσμα των θυμάτων, υπήρξε ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου λόγω ελλιπών μέτρων πυροπροστασίας και καθυστέρησης των αρμοδίων οργάνων στην πυρόσβεση και στον απεγκλωβισμό των φυλακισμένων.