Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το γραφείο μετασχηματίζεται σε δικηγορική εταιρεία. Ανακαινίζεται πλήρως και εκσυγχρονίζεται σε υποδομές και μηχανοργάνωση κάνοντας άλμα στην ψηφιακή εποχή. Συστηματική περαιτέρω εξειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο και στο δίκαιο των ακινήτων, καθώς και στην προστασία του καταναλωτή, το εμπορικό δίκαιο με έμφαση στον ανταγωνισμό, την εμπορική αντιπροσωπεία και διανομή και τη πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.