Για την έκδοση διαταγής θα χρειαστούν οπωσδήποτε: 

 

  1. Σαρωμένο αντίγραφο του μισθωτηρίου (το πρωτότυπο θα χρειαστεί σε επόμενο χρόνο). 
  2. Εκτύπωση από το taxisnet της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης (με αποδοχή του μισθωτή)
  3. Λογαριασμοί, τιμολόγια και ειδοποιητήρια κοινοχρήστων από τα οποία να προκύπτουν σαφώς οι οφειλές του μισθωτή (σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες οφειλές).