Με την ανάθεση προχωράμε σε:

  • Συνεννόηση με την Τράπεζα και το δικηγόρο της.
  • Ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.
  • Μεταγραφή της απόφασης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό γραφείο.