Η ΥΑΣ διενεργείται στον προγραμματισμένο τόπο (ή με τηλεδιάσκεψη) και χρόνο, εφόσον έχει εξοφληθεί η αμοιβή του διαμεσολαβητή (100€+ΦΠΑ). Αμέσως μετά ο διαμεσολαβητής παραδίδει ή στέλνει το νόμιμο πρακτικό ΥΑΣ στα μέρη.