Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης και της πνευματικής λύσης στο αρμόδιο ληξιαρχείο.

Οι σύζυγοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους (με ειδικό πληρεξούσιο) για την σχετική καταχώριση.