Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου ή πολιτικού γάμου με ιερολόγηση, ένας εκ των συζύγων μεταβαίνει στην αρμόδια Ιερά Μητρόπολη για να αιτηθεί την πνευματική λύση του γάμου.

Οι σύζυγοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους (με ειδικό πληρεξούσιο) για την πνευματική λύση του γάμου.