Μας στέλνετε με email ή online τα προς μετάφραση/επικύρωση έγγραφα σαρωμένα ή σε ευκρινείς φωτογραφίες, αναφέροντας:

– αριθμό αντιγράφων,

– ονοματεπώνυμο ή επωνυμία εταιρείας,

– διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής,

– είδος φορολογικού παραστατικού (απόδειξη ή τιμολόγιο) και ΑΦΜ.