Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου και ελέγξτε τις γνώσεις σας. Εφόσον αισθάνεστε ότι είστε έτοιμοι για τις εξετάσεις Π.Ε.Γ.Π. απευθυνθείτε σε εμάς για να σας κλείσουμε θέση στις επόμενες εξετάσεις και να σας λύσουμε τυχόν απορίες.