Νέα & Δημοσιεύσεις

Η παροχή έγκυρης, εξειδικευμένης και προσιτής νομικής υποστήριξης σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα να στελεχώσουν νομική υπηρεσία συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή παραβάσεων που μπορεί να κοστίσουν στην βιωσιμότητα της επιχείρησης.