Νέα & Δημοσιεύσεις

Η νομική υποστήριξη τουριστικών επιχειρήσεων είναι η πλέον απαιτητική εργασία για τον δικηγόρο καθώς απαιτεί ειδίκευση σε πολλά νομικά αντικείμενα, επιλογή της καταλληλότερης λύσης μέσα σε πλέγμα νομοθετικών διατάξεων και άμεση εύρεση λύσης προς όφελος της τουριστικής επιχείρησης.