Νέα & Δημοσιεύσεις

Άρθρο 36 παρ. 2 Κώδικα Δικηγόρων

Στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται: Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από

PnP Team

Εάν δεν είμαστε σε θέση να διεκπεραιώσουμε τη μετάφραση των κειμένων σας στο υψηλότερο επιστημονικό επίπεδο εντός του επιθυμητού χρονοδιαγράμματος, θα σας συστήσουμε στον κατάλληλο επαγγελματία.