Νέα & Δημοσιεύσεις

Anne M. Mulcahy

Οι εργαζόμενοι είναι ο μεγαλύτερος πόρος της επιχείρησης – το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Αν θέλετε να προσελκύσετε και να προσλάβετε τους καλύτερους, να τους ενθαρρύνετε, να τους δώσετε κίνητρα και να τους κάνετε να αισθανθούν ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αποστολής της εταιρείας.