Νέα & Δημοσιεύσεις

Μπάλτα Κυριακή, Επικεφαλής Τομέα Ατυχημάτων

H εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας τόσο ενώπιον των ασφαλιστικών φορέων, όσο και κατά του εργοδότη, ο οποίος ευθύνεται για την εύλογη χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του τραυματισθέντος και της ψυχικής οδύνης των συγγενών του θύματος σε περίπτωση θανάτου, εφόσον το ατύχημα οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα και

Thomas Aquinas

Law is nothing other than a certain ordinance of reason for the common good, promulgated by the person who has the care of the community.

Rufus King

The law established by the Creator, which has existed from the beginning, extends over the whole globe, is everywhere and at all times binding upon mankind.

Mark Thompson

Law is nothing other than a certain ordinance of reason for the common good, promulgated by the person who has the care of the community.

Μην αποθαρρύνεστε από ελλιπή στοιχεία και πιέσεις της ασφαλιστικής εταιρείας. Μην σπεύσετε να “συμβιβάσετε” μόνοι σας την υπόθεση έναντι ελάχιστης αποζημίωσης.