Η ομάδα μας

Γεώργιος Ι. Παυλάκης

Εταίρος

View profile
Στέλιος Ι. Παυλάκης

Διαχειριστής Εταίρος

View profile
Κυριακή Χ. Μπάλτα

Εταίρος

View profile
Κωνσταντίνος Καρσιώτης

Εταίρος

View profile
Χριστίνα Παυλάκη

Administrative Assistant

View profile
Κωνσταντίνα Καποπούλου – Ντυπόντ

Ασκούμενη δικηγόρος

View profile
Maria Tsakona
Μαρία Τσάκωνα

Ασκούμενη δικηγόρος

View profile
Eleni Kavvoura
Ελένη Κάββουρα

Ασκούμενη δικηγόρος

View profile
Πηνελόπη Παπανικολάου

Γραμματειακή Υποστήριξη

View profile

Η ομάδα μας

Γεώργιος Ι. Παυλάκης

Εταίρος

Στέλιος Ι. Παυλάκης

Διαχειριστής Εταίρος

Κυριακή Χ. Μπάλτα

Εταίρος

Κωνσταντίνος Καρσιώτης

Εταίρος

Χριστίνα Παυλάκη

Administrative Assistant

Κωνσταντίνα Καποπούλου – Ντυπόντ

Ασκούμενη δικηγόρος

Maria Tsakona
Μαρία Τσάκωνα

Ασκούμενη δικηγόρος

Eleni Kavvoura
Ελένη Κάββουρα

Ασκούμενη δικηγόρος

Πηνελόπη Παπανικολάου

Γραμματειακή Υποστήριξη

 Join us

Ομαδικό πνεύμα. Αμοιβαίος σεβασμός. Προσωπική εξέλιξη. 

Προσφέρουμε ιδανικές συνθήκες εργασίας, ανταγωνιστικό πακέτο παροχών και προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης σε φιλόδοξους και υποσχόμενους επαγγελματίες.