Η ομάδα μας

Γεώργιος Παυλάκης

Εταίρος

View profile
Στυλιανός Ι. Παυλάκης

Διαχειριστής Εταίρος

View profile
Κυριακή Χ. Μπάλτα

Εταίρος

View profile
Κωνσταντίνος Καρσιώτης

Εταίρος

View profile
Κωνσταντίνα Καποπούλου – Ντυπόντ

Ασκούμενη δικηγόρος

View profile
Άννα – Ρέα Καραουλάνη

Δικηγόρος

View profile
Maria Tsakona
Μαρία Τσάκωνα

Ασκούμενη δικηγόρος

View profile
Eleni Kavvoura
Ελένη Κάββουρα

Ασκούμενη δικηγόρος

View profile
Βασιλική Σιμοπούλου

Ασκούμενη Δικηγόρος

View profile
Χριστίνα Παυλάκη

Assistant Manager

View profile
Πηνελόπη Παπανικολάου

Γραμματειακή Υποστήριξη

View profile