Ακίνητη περιουσία

Λόγω της διαχρονικής αξίας της γης, η ακίνητη περιουσία ανέκαθεν αποτελούσε σημαντικό οικονομικό στοιχείο είτε για τον ιδιώτη είτε για την επιχείρηση. Επόμενο είναι η αξιοποίησή της να διέπεται από πλείστα νομοθετήματα, τα οποία συγκεντρωτικά αποτελούν το λεγόμενο δίκαιο των ακινήτων. 

Χάρη στην εξειδικευμένη γνώση μας σε όλους τους συναφείς κλάδους του δικαίου και ιδίως στο φορολογικό, πολεοδομικό, χωροταξικό, εμπράγματο και εμπορικό δίκαιο παρέχουμε εξατομικευμένες και πλήρεις υπηρεσίες στους εντολείς μας, παρέχοντας την μέγιστη εξασφάλιση και μετριάζοντας τους κινδύνους και την οικονομική επιβάρυνσή τους.

Μεταξύ άλλων είμαστε σε θέση να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σχετικά με κάθε είδους ακίνητη περιουσία, όπως ιδίως:

  • Ακίνητα εμπορικής χρήσης (καταστήματα, γραφεία κ.λπ.)
  • Βιομηχανικά ακίνητα και εγκαταστάσεις
  • Τουριστικές εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, βραχυχρόνιες μισθώσεις, camping κ.λπ.)
  • Εγκαταστάσεις ειδικών χρήσεων (πρατήρια καυσίμων, αιολικά και ηλιακά πάρκα, ιχθυοτροφεία κ.λπ.)
  • Κατοικίες
  • Ιδιοκτησίες ειδικών καθεστώτων (παραμεθόριες περιοχές, νησιωτικές περιοχές, παραθαλάσσιες κατοικίες, Ιερές Μονές κ.λπ.)

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ

Δημοσίευση διαθήκης, αποδοχή/αποποίηση κληρονομιάς, κληρονομητήριο, εξ' αδιαθέτου διαδοχή, ανήλικοι κληρονόμοι, νόμιμη μοίρα, τραπεζικές καταθέσεις

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Εμπορική, επαγγελματική, αστική μίσθωση, καταστήματα franchise, σύνταξη μισθωτηρίου, έξωση, οφειλόμενα μισθώματα, καταγγελία μίσθωσης,

ΒΑΡΗ

Εγγραφή προσημείωσης, άρση/εξάλειψη προσημείωσης/υποθήκης, αναγνωριστικές και διεκδικητικές αγωγές, αγωγές κτηματολογίου, αγνώστου ιδιοκτήτη, κατασχέσεις/πλειστηριασμοί

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Έλεγχος τίτλων, προσύμφωνο, διορθώσεις κτηματολογίου, αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές, μεταγραφή συμβολαίων

Key contact

Γεώργιος Παυλάκης
Εταίρος

Με 10 συναπτά χρόνια ενασχόλησης με υποθέσεις ακίνητης περιουσίας, ο Γιώργος ξεχωρίζει πλέον για τη βαθιά γνώση και κατανόηση του πολύπλοκου νομικού πλαισίου στην Ελλάδα, που επιδέχεται αλλαγές πιο γρήγορα από οποιονδήποτε άλλο τομέα. Χειρίζεται ολιστικά την υπόθεση του ακινήτου, συντονίζοντας τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες και φορείς (Κτηματολόγιο, Συμβολαιογράφους, Μηχανικούς, Μεσίτες κ.λπ) και αντιμετωπίζει με τον πλέον πρόσφορο τρόπο τα σύνθετα νομικά ζητήματα που άπτονται του δικαίου των ακινήτων, εμπραγμάτου, κτηματολογικού, πολεοδομικού, χωροταξικού και φορολογικού δικαίου.