Ακίνητη περιουσία

Η εταιρεία μας παρέχει πλήρη υποστήριξη σε υποθέσεις που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία. Προσεγγίζουμε ολιστικά τις υποθέσεις ακίνητης περιουσίας των εντολέων μας λαμβάνοντας υπόψιν μας το σύνολο των οικονομικών παραγόντων και της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Χάρη στην εξειδικευμένη γνώση μας σε όλους τους συναφείς κλάδους του δικαίου και ιδίως στο φορολογικό, πολεδομικό, χωροταξικό και εμπράγματο δίκαιο παρέχουμε πλήρεις και συμφέρουσες υπηρεσίες, μετριάζοντας τους κινδύνους και την οικονομική επιβάρυνση για τους εντολείς μας.

Μεταξύ άλλων είμαστε σε θέση να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σχετικά με κάθε είδους ακίνητη περιουσία όπως ιδίως:

 • Ακίνητα εμπορικής χρήσης (καταστήματα, γραφεία κ.λπ.)
 • Βιομηχανικά ακίνητα και εγκαταστάσεις
 • Τουριστικές εκγαταστάσεις (ξενοχοχεία, camping κ.λπ.)
 • Εγκαταστάσεις ειδικών χρήσεων (πρατήρια καυσίμων, αιολικά πάρκα, ιχθυοτροφεία κ.λπ.)
 • Κατοικίες
 • Ιδιοκτησίες ειδικών καθεστώτων (παραμεθόριες περιοχές, νησιωτικές περιοχές, παραθαλάσσιες κατοικίες, Ιερές Μονές κ.λπ.)

Eνδειτικά αναλαμβάνουμε

 • Αστική, επαγγελματική, εμπορική και βραχυχρόνια μίσθωση 
 • Διαταγή ή αγωγή απόδοσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων – αποκατάσταση ζημιών/αποζημίωση
 • Έλεγχο τίτλων σε Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο
 • Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών
 • Προσημείωση και υποθήκη – Εγγραφή και άρση/εξάλειψη
 • Όρια και προστασία ακινήτου
 • Μεταβίβαση – αγοραπωλησία
 • Γονικές παροχές και λοιπές δωρεές
 • Σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών
 • Πολεοδομικές παραβάσεις – αυθαιρεσίες – ζητήματα τακτοποίησης/νομιμοποίησης – προσκυρώσεις
 • Δασικός χαρακτήρας και δασικοί χάρτες
 • Διαθήκες και διευθέτηση κληρονομικών ζητημάτων
 • Εξ αδιαθέτου διαδοχή – προσβολή νόμιμης μοίρας
 • Διαφορές ΕΝΦΙΑ, δημοτικών τελών και φόρων
 • Φορολογικό σχεδιασμός ακίνητης περιουσίας
 • Συμβουλευτική σε ζητήματα απόκτησης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας

Key Contact

Γεώργιος Ι. Παυλάκης

Εταίρος

View profile