Βασιλική Σιμοπούλου

Ασκούμενη Δικηγόρος


Biography

Βιογραφικό

Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Εθνικού και  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου το 2020 ,ενώ εισήχθη το έτος 2016. Επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο αστικό, στο ποινικό και στο διεθνές δίκαιο. Συμμετείχε σε συνέδρια  τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και παρακολούθησε πλήθος σεμιναρίων και ημερίδων ώστε να διευρύνει τις γνώσεις της στην νομική επιστήμη. Παράλληλα με την σχολή, η ενασχόληση με τον τομέα της διδασκαλίας αλλά και με  με την γαλλική γλώσσα συνέβαλλαν στην ανάπτυξη  μιας ευρύτερης επιμέλειας, ευθύνης  και ενσυναίσθησης, προσόντα απαραίτητα και για το επάγγελμα του δικηγόρου.

Σπουδές

  • Νομική σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2020

Πιστοποιήσεις

  • Ασκούμενη δικηγόρος, Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς, 2021