Στέλιος Ι. Παυλάκης

Διαχειριστής Εταίρος

Ειδίκευση

  • Δίκαιο Επιχειρήσεων
  • Φορολογικό Δίκαιο
  • Αστική Ευθύνη του Δημοσίου

Γλώσσες

  • Ελληνικά
  • Αγγλικά

Biography

“Προσφέρει ολιστική νομική υποστήριξη σε επιχειρήσεις και ιδιώτες σε ζητήματα ελληνικής και διεθνούς φορολογίας” 

 


Βιογραφικό

Ειδικεύεται στο διοικητικό και το φορολογικό δίκαιο. Προσφέρει νομική υποστήριξη σε όλο το φάσμα του ελληνικού και διεθνούς φορολογικού δικαίου. Η καλή γνώση του σε ευρύτερα ζητήματα φορολογίας και οι τεχνικές γνώσεις λογιστικής του επιτρέπουν να προσφέρει ολιστικές νομικές συμβουλές σε επιχειρηματίες και ιδιώτες εντολείς μας.

Ασχολείται με ποικίλες φορολογικές υποθέσεις και αντιμετωπίζει ζητήματα από όλο το φάσμα του φορολογικού δικαίου όπως ιδίως ζητήματα φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, Φ.Π.Α., παρακρατούμενων φόρων, τελών χαρτοσήμου, φόρων κατανάλωσης, Ε.Ν.ΦΙ.Α, Ε.Φ.Α., Φ.Σ.Κ. κ.λ.π.

Περαιτέρω, αναλαμβάνει την εκπροσώπηση των εντολέων μας ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου αλλά και ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.

Σπουδές

  • Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2017
  • Μεταπτυχιακό Φορολογικού Δικαίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2019

Πιστοποιήσεις

  • Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά