Κωνσταντίνος Καρσιώτης

Εταίρος

Ειδίκευση

  • Εργατικό Δίκαιο
  • Ανταγωνισμός
  • Εμπορικό δίκαιο
  • Επίλυση διαφορών

Γλώσσες

  • Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • Γερμανικά

Biography

“Επιχειρηματική προσέγγιση με άξονα την εξεύρεση λύσης” 


Βιογραφικό

Ο Κώστας ειδικεύεται στο οικονομικό δίκαιο και το εμπορικό δίκαιο. Επίκεντρο της προσοχής του είναι πάντοτε η επιχείρηση. Έχει αποκτήσει σημαντική συμβουλευτική και δικαστηριακή εμπειρία σε υποθέσεις που σχετίζονται με πλήθος εμπορικών συμβάσεων (π.χ. συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας, συμβάσεις διανομής, franchising) και έχει πλήρη κατάρτιση σε υποθέσεις που άπτονται του δικαίου του ανταγωνισμού. Η βαθιά κατανόηση του οικονομικού περιβάλλοντος και των όρων λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος του επιτρέπει να καταλήγει στην καταλληλότερη λύση για την χρηματοδότηση της επιχείρησης, να συνεισφέρει σημαντικά στην κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου και να παρέχει διαρκή νομική υποστήριξη στην επιχείρηση.

Σπουδές

  • Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2017
  • Μ.Δ.Ε Δίκαιο και Οικονομία, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 2020

Πιστοποιήσεις

  • Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, 2019