Γεώργιος Παυλάκης

Πνευματική Ιδιοκτησία | Προσωπικά Δεδομένα | Δίκαιο επιχειρήσεων | Ακίνητη περιουσία | Διαμεσολάβηση

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά


Ειδίκευση

 • Δίκαιο Επιχειρήσεων
 • Ακίνητη Περιουσία
 • Πνευματική Ιδιοκτησία

Σπουδές

- LL.M Νομική Σχολή Αθηνών

Awards & Recognition

- Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς
- Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

Αποφοίτησα από το Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού το 2008. Κατά τα φοιτητικά μου χρόνια παράλληλα με τις σπουδές μου στην Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είχα ενεργή επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων. Ο συνδυασμός αυτός πυροδότησε το έντονο ενδιαφέρον μου για το δίκαιο των σύγχρονων επιχειρήσεων και του νέου εταιρικού δικαίου. Το ενδιαφέρον μου αυτό ανατροφοδοτήθηκε από την ευκαιρία που είχα να εμπλακώ πλέον με τα θέματα αυτά ως ασκούμενος και εν συνεχεία ως δικηγόρος.

Σήμερα, ασχολούμαι σχεδόν αποκλειστικά με υποθέσεις εμπορικού δικαίου. Οι αυξημένες απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου και τα σύγχρονα ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου που αναφύονται αποτελούν μία καθημερινή πρόκληση, ένα ισχυρό κίνητρο, για την περαιτέρω ενασχόλησή μου με το σύγχρονο εμπόριο.

Πιστεύω ότι η διαρκής επιμόρφωση αποτελεί υποχρέωση του δικηγόρου και απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή άσκηση του επαγγέλματός του. Για το λόγο αυτό συμμετέχω τακτικά σε ημερίδες και συνέδρια επί εμπορικών θεμάτων.

Σπουδές

Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2015

Kατάρτιση

2013-2016: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

2016-2017: Δικηγορική Άσκηση

2017: Διορισμός στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς

Εταιρείες
 • Φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων και οντοτήτων
 • Σύσταση και λύση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών
 • Φορολόγηση κεφαλαίου και δικαιωμάτων
 • Επίλυση ζητημάτων ΚΦΔ
 • Κοινωνική ασφάλιση μελών προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και διοικούντων προσώπων
 • Μελέτη και κατάρτιση χρηματοδοτικών συμβάσεων leasing κινητών (εξοπλισμού) και ακινήτων, όπως και της μορφής sale and lease back, καθώς και τροποποιητικών και εγγυητικών επ' αυτών συμβάσεων
 • Μελέτη και προετοιμασία της διαδικασίας εξυγίανσης (αρ. 99επ ΠτΚ)
 • Πτωχεύσεις (νομικών και φυσικών προσώπων) προ του θεσμού του διαχειριστή αφερεγγυότητας
 • Συμπράξεις επιχειρήσεων (joint ventures) συμπεριλαμβανομένης της κοινοπραξίας του ελληνικού δικαίου
 • Συνολική αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που άπτεται της ακίνητης περιουσίας συμπεριλαμβανομένης της φορολόγησης αυτών, των φόρων κατοχής και των συναφών τελών χρήσης, των μεταβιβάσεων με επαχθή ή χαριστική αιτία και του Κτηματολογίου
Εμπόριο
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) και ψηφιακή αγορά. Συμμόρφωση ηλεκτρονικών καταστημάτων μέσω διαδικτύου (e-shop) με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών για την εσωτερική αγορά και οδηγιών του Υπουργείου Ανάπτυξης
 • Κατοχύρωση εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς σήματος – Προστασία του σήματος έναντι τρίτων και παραχώρηση της χρήσης του
 • Συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising) και σχέδιο λειτουργίας
 • Εξασφάλιση απαιτήσεων επαγγελματιών (αξιόγραφα εμπράγματη ασφάλεια, εγγυήσεις)
 • - Διεκδίκηση απαιτήσεων έναντι συνεργατών (προμηθευτών, διανομέων κλπ)

  - Συμβάσεις οδικών μεταφορών και εξ αυτών απαιτήσεις

  - Εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων – Τελωνειακή παρακολούθηση και συμμόρφωση

Τουρισμός
 • Σύνταξη τουριστικών συμβάσεων (συμβάσεις allotment, commitment, αποκλειστικής συνεργασίας)
 • Σύνταξη συμβάσεων management
 • Ένταξη και διεξαγωγή των απαραίτητων ενεργειών για την παράταση και ολοκλήρωση προγραμμάτων χρηματοδότησης στο πλαίσιο επενδυτικών και αναπτυξιακών νόμων (ν. 3299/2004, 3908/2011, 4146/2013 και 4399/2016)
 • Εφαρμογή επενδυτικών επιδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ)
 • Κατάρτιση μισθωτικών συμβολαίων για υπεκμίσθωση της επιχείρησης στο πλαίσιο των ως άνω αναπτυξιακών νόμων
 • Συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης (time sharing) και σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις
 • Έκδοση αδειών λειτουργίας (κολυμβητικής δεξαμενής, εστιατορίου, μουσικής και συγγενικών δικαιωμάτων, βιολογικού καθαρισμού, χρήσης αιγιαλού κλπ)
 • Σύνταξη των συμβάσεων των εργαζομένων, πρόσληψη και απόλυση προσωπικού, μισθοί, επιδόματα και κοινωνική ασφάλιση, αιτήσεις και διατυπώσεις με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς (φορολογικές, διοικητικές, οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης κλπ)
 • Συμμόρφωση επιχείρησης με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και περί προσωπικών δεδομένων
 • Συνεργασία με λογιστές και οικονομοτεχνικούς συμβούλους προς έκδοση και έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, καθώς και εφαρμογή των ανά περίπτωση λογιστικών προτύπων
 • Επιδίωξη απαιτήσεων κατά οφειλετών της εταιρείας ενώπιον αστικών, ποινικών και διοικητικών (φορολογικές διαφορές) δικαστηρίων
 • Επιδίωξη απαιτήσεων κατά τουριστικών γραφείων/πρακτόρων, ποινική δίωξη αυτών, διαταγές πληρωμής, ασφαλιστικά μέτρα και οριστική εκδίκαση
 • Αίτηση συμμετοχής, παρακολούθηση και διεκπεραίωση επιδοτούμενων τουριστικών προγραμμάτων (ΕΟΤ, ΟΓΑ, ΟΑΕΔ, ΕΤΑΑ-ΤΑΝ)
 • Συμμόρφωση και παρακολούθηση της εταιρείας σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο και την σχετική νομοθεσία
 • Πολεοδομικές και περιβαλλοντικές παραβάσεις ξενοδοχειακής επιχείρησης ενώπιον του ΣτΕ
 • Ρύθμιση οφειλών εταιρείας με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (ν.4251/2013, 4305 και 4307/2014 και άλλες ρυθμίσεις)
 • Οργανωμένα ταξίδια (κατάρτιση συμβάσεων, όρων ασφαλιστηρίου και συμβάσεων επαγγελματικής συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών, προστασία του ταξιδιώτη ως καταναλωτή)
 • Λειτουργία τουριστικού γραφείου (μέσω διαδικτύου και με γραφειακή εγκατάσταση), φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις, συμμόρφωση με ισχύουσα νομοθεσία ενημέρωσης του καταναλωτή και ηλεκτρονικού εμπορίου (ψηφιακής αγοράς)
 • Διοικητικά πρόστιμα ΠΥΤ και ΕΟΤ
Ατυχήματα

 • Αξιώσεις προσώπου ένεκα τραυματισμού κυρίως εξ ατυχήματος σε πλοίο, τροχαίου, αεροπορικού και ιατρικής αμέλειας κατά ιδιωτών, δημοσίων φορέων και οργάνων, ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιριών
 • Απαιτήσεις εργαζομένου κατά εργοδότη (κυρίως έναντι πλοιοκτητών, εφοπλιστών και διαχειριστών φυσικών προσώπων και εταιρειών)
 • Εφαρμογή κανόνων διεθνούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων δυνάμει των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών και των σχετικών διεθνών συμβάσεων
 • Απονομή σύνταξης κυρίως σε ασφαλισμένους των ασφαλιστικών ταμείων ΝΑΤ, ΙΚΑ και ΟΑΕΕ
 • Απονομή ιθαγένειας ένεκα εξαιρετικών περιπτώσεων
 • Σύνταξη γνωμοδοτήσεων για την εφαρμογή του εθνικού δικαίου σε αλλοδαπές δικαστικές αρχές
 • Η ασφάλιση του δικηγόρου κατά το πρώτον ως εταίρου δικηγορικής εταιρείας μετά το ν. 4488/2017. Υπόμνημα προς την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου και προς την διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αρ. 16/2018 εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.
 • Η δωσιδικία της περιουσίας ως συντρέχουσα βάση δωσιδικίας μετά τον Κανονισμό ΕΕ 44/2012 **** και την σχετική νομολογία.
 • Η άρση της νομικής προσωπικότητας και οι συναφείς βάσεις θεμελίωσης αδικοπρακτικής ευθύνης (piercing the corporate veil-lifting the corporate veil).