Ελένη Κάββουρα

Associate

Expertise

  • Εμπράγματο δίκαιο
  • Αστικό δίκαιο
  • Κτηματολογικό δίκαιο

Biography

Η Ελένη είναι μέλος της ομάδας μας από το 2019. Στα χρόνια συνεργασίας με την εταιρεία μας, έχει χειριστεί εκτενώς υποθέσεις ακινήτων, εμβαθύνοντας σε όλους τους σχετικούς κλάδους δικαίου, όπως το εμπράγματο, κληρονομικό και κτηματολογικό δίκαιο. Πέραν των εξωδικαστικών και συμβουλευτικών διαδικασιών, έχει επίσης αποκτήσει εμπειρία σε δικαστικές υποθέσεις ακινήτων και αγωγών αποζημίωσης θυμάτων ατυχημάτων. Οι μεταπτυχιακές σπουδές της στην Πολιτική Δικονομία και η εμπειρία της στην έρευνα, στην σύνταξη δικογράφων και στην παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων την έχουν ανάγει σε έμπιστη και αυτοδύναμη δικηγόρο που αντιμετωπίζει κάθε ζήτημα με ύψιστη συνέπεια και επαγγελματισμό. 

Εκπαίδευση

  • Πτυχίο Νομικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2020 
  • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Πολιτική Δικονομία, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ, 2022

Πιστοποιήσεις

  • Δικηγόρος παρα Πρωτοδίκαις, Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, 2021 

 

Find a lawyer