Άννα – Ρέα Καραουλάνη

Δικηγόρος

Ειδίκευση

  • Αστικό Δίκαιο
  • Εμπορικό δίκαιο
  • Επίλυση διαφορών

Γλώσσες

  • Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • Γερμανικά

Biography

Βιογραφικό

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της απέκτησε χρήσιμες γνώσεις ιδίως στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου και ειδικότερα σε ζητήματα που απορρέουν από συμβάσεις ναύλωσης, θαλάσσιες μεταφορές, αγοραπωλησίες και ίδρυση εταιριών. Ως ασκούμενη δικηγόρος έχει εργαστεί επιπλέον στον τραπεζικό τομέα όπου ασχολήθηκε κυρίως με την αναγκαστική εκτέλεση αλλά και τα τραπεζικά δάνεια.

Σπουδές

  • Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2018
  • Μεταπτυχιακό Εμπορικού Δικαίου με ειδίκευση στο Ναυτικό Δίκαιο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2019

Πιστοποιήσεις

  • Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών