Νομικά Νέα

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ #COVID19

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ #COVID19| Επείγουσες υποχρεώσεις επιχειρήσεων που τελούν υπό αναστολή λειτουργίας

Δυνάμει του άρθρου 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 12998/232 των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας (ΦΕΚ 1078/28.03.2020, Τεύχος Β’), ο επιχειρηματίας-εργοδότης επιχείρησης, η λειτουργία της οποίας τελεί σε αναστολή με εντολή δημόσια αρχής, οφείλει μέχρι και τις 31.03.2020 να υποβάλει στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται α) η αναστολή της λειτουργίας της επιχείρησής

χρηστά ήθη και ανταγωνσιμός

Η έννοια των χρηστών ηθών στον αθέμιτο ανταγωνισμό

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ελεύθερης αγοράς και της άμεσα συνυφασμένης με αυτήν ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας είναι η ύπαρξη ανταγωνισμού. Ανταγωνιστικές σχέσεις εμφανίζονται μεταξύ των δρώντων σε κάθε τομέα της οικονομίας με σκοπό την επικράτησή τους στις συναλλαγές. Η νομοθετική ρύθμιση Στην προσπάθεια αυτή επεμβαίνει ο νομοθέτης, ώστε να διασφαλίσει ότι θα επικρατήσει

check

Η επιταγή σε 5’

Τα αξιόγραφα – αξία ενσωματωμένη σε έγγραφο Πολύ καιρό πριν την καθιέρωση του πλαστικού και ηλεκτρονικού χρήματος, η εμπορική πρακτική ανέδειξε έναν άλλο τρόπο εικονικής μεταφοράς χρημάτων μεταξύ των συναλλασσομένων- το αξιόγραφο. Η ονομασία και μόνο μαρτυρεί και το περιεχόμενο της έννοιας του αξιογράφου, αξία + γράφω, δηλαδή αξία που ενσωματώνεται σε ένα έγγραφο. Προσπερνώντας

Sharia

Χατιτζέ Μολλά Σαλί κατά Ελλάδος – Η πρώτη απόφαση του ΕΔΔΑ για την εφαρμογή της Σαρία στην Ελλάδα

Η Χατιτζέ Μολλά Σαλί είναι Ελληνίδα πολίτης, μέλος της μουσουλμανικής κοινότητας της Θράκης. Ο αποβιώσας σύζυγός της συνέταξε πριν πεθάνει δημόσια διαθήκη, ενώπιον συμβολαιογράφου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Με τη διαθήκη αυτή, την κατέστησε μοναδική κληρονόμο ολόκληρης της περιουσίας του. Οι δυο αδερφές του αποθανόντος όμως θεώρησαν, πως ο αδερφός τους

Η αλληλέγγυα ευθύνη διοικητών νομικών προσώπων ιδίως επί εξωλογιστικού προσδιορισμού. Η υπαιτιότητα ως σολομώντεια λύση.

Στα χρόνια της κρίσης η ανάγκη του Δημοσίου να εισπράξει βεβαιωμένες οφειλές εις βάρος νομικών προσώπων και οντοτήτων επανέφερε στο προσκήνιο τη διάταξη που ορίζει την αλληλέγγυα ευθύνη των Διοικητών νομικών προσώπων και οντοτήτων. Αλληλέγγυα ευθύνη Με τις ρυθμίσεις περί αλληλέγγυας ευθύνης εισάγεται μερική κάμψη του θεσμού της νομικής προσωπικότητας των νομικών προσώπων με σκοπό

Η προσωπική κράτηση ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης – Πότε επιτρέπεται και πώς εκτελείται;

Η θεσμοθέτηση της προσωπικής κράτησης στο αστικό δικονομικό δίκαιο ανατρέχει στην αρχαιότητα. Γενικά, πρόκειται για ένα μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης, το οποίο έγινε αντικείμενο πολλών επικρίσεων από τη θεωρία, λόγω των βαρύτατων συνεπειών που συνεπάγεται για το πρόσωπο του οφειλέτη. Συγκεκριμένα, η θεωρία αποκρούει τον θεσμό της προσωπικής κράτησης επικαλούμενη την αντίθεσή της με το άρθρο

«Ραβασάκι» από την Εφορία: Η άμυνα του φορολογουμένου βήμα προς βήμα

Στο άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), προβλέπονται οι μέθοδοι επικοινωνίας της Φορολογικής Διοίκησης με τους φορολογουμένους. Παρά την ρητή πρόβλεψη για κοινοποίηση των πράξεων της Εφορίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η συνηθέστερη μέθοδος παραμένει ακόμα και σήμερα η αποστολή συστημένων επιστολών στην κατοικία ή την επαγγελματική εγκατάσταση του φορολογουμένου. Οι πράξεις αυτές είναι

Οργανωμένα ταξίδια – Τί σημαίνει «πακέτο» και τί «συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός»;

Την 1η Ιουλίου 2018 άρχισε να ισχύει και στην Ελλάδα η ευρωπαϊκή οδηγία 2015/2302/ΕΕ για τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς. Τι ορίζεται όμως ως οργανωμένο ταξίδι και τί ως ταξιδιωτικός διακανονισμός; Ως οργανωμένο ταξίδι νοείται ο συνδυασμός ταξιδιωτικών υπηρεσιών (κυρίως παροχής καταλύματος ή μεταφοράς ή ενοικίασης οχήματος) στο πλαίσιο του ίδιου ταξιδιού

Προστατευόμενοι μάρτυρες και μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος: πώς ακριβώς προστατεύονται;

Το 2018 και η υπόθεση Novartis έφεραν για ακόμη μία φορά στη δημοσιότητα τον όρο «προστατευόμενοι μάρτυρες» αλλά και τον όρο «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος». Πέρα από την υπόθεση Novartis όμως, προστατευόμενοι μάρτυρες έχουν έως τώρα καταθέσει και σε άλλες γνωστές υποθέσεις, όπως στη δίκη της Χρυσής Αυγής και της 17 Νοέμβρη, με την ίδια δυστυχώς

Εικονικά και πλαστά τιμολόγια: Φορολογικές και ποινικές κυρώσεις

Τα τελευταία χρόνια σε μία προσπάθεια αναμόρφωσης της φορολογικής νομοθεσίας και εξορθολογισμού των φορολογικών κυρώσεων, ο νομοθέτης προχώρησε σε σωρεία νομοθετικών παρεμβάσεων  με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η επιλογή της εκάστοτε εφαρμοστέας διάταξης. Η κατάσταση έγινε ακόμα πιο σύνθετη με την πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο σε μία σειρά εμβληματικών αποφάσεων,

Επίσχεση εργασίας – Μύθοι και Πραγματικότητα

«Πώς κατήργησαν την επίσχεση εργασίας». «Στο γύψο και η επίσχεση εργασίας» «Άρειος Πάγος κατά δικαιώματος επίσχεσης απλήρωτων εργαζομένων». «Ανατροπή της νομολογίας για την επίσχεση από τον Άρειο Πάγο». «Ο Άρειος Πάγος «καταργεί» και το δικαίωμα στην επίσχεση εργασίας». «Ούτε επίσχεση εργασίας κύριοι δικαστές;»   Ανωτέρω παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένοι τίτλοι κειμένων που αναρτήθηκαν σε δημοφιλείς ειδησεογραφικές

Τα δικαιώματα των εποχικώς απασχολούμενων

Η εποχική εργασία, ως «ευέλικτη», όπως ονομάζεται, μορφή απασχόλησης αποτελεί σύνηθες φαινόμενο της εποχής μας. Η ιδιαιτερότητα του τρόπου παροχής της εποχικής εργασίας έγκειται στο ότι οι εποχικοί απασχολούμενοι παρέχουν την εργασία τους μερικούς μόνο μήνες του έτους. Το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο χρονικών διαστημάτων της παροχής εργασίας ονομάζεται νεκρά περίοδος ακριβώς διότι ο