Η ομάδα μας

Γεώργιος Παυλάκης

Εταίρος

View profile
Στυλιανός Ι. Παυλάκης

Διαχειριστής Εταίρος

View profile
Κυριακή Χ. Μπάλτα

Εταίρος

View profile
Κωνσταντίνος Καρσιώτης

Εταίρος

View profile
Κωνσταντίνα Καποπούλου – Ντυπόντ

Ασκούμενη δικηγόρος

View profile
Άννα – Ρέα Καραουλάνη

Δικηγόρος

View profile
Maria Tsakona
Μαρία Τσάκωνα

Ασκούμενη δικηγόρος

View profile
Eleni Kavvoura
Ελένη Κάββουρα

Ασκούμενη δικηγόρος

View profile
Πηνελόπη Παπανικολάου

Γραμματειακή Υποστήριξη

View profile