Η ομάδα μας

Γεώργιος Παυλάκης

Εταίρος

View profile
Στυλιανός Ι. Παυλάκης

Διαχειριστής Εταίρος

View profile
Κυριακή Χ. Μπάλτα

Εταίρος

View profile
Κωνσταντίνος Καρσιώτης

Εταίρος

View profile
ΕΚ
Ελένη Κάββουρα

Ασκούμενη δικηγόρος

View profile