Μεταφράσεις

Σύμφωνα με τον νόμο, στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Γλώσσες μετάφρασης

 • Από αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, πορτογαλικά και ρωσικά.
 • Προς αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.
 • Διαθέτουμε δίκτυο συνεργατών – μεταφραστών. Ρωτήστε μας για μεταφράσεις – επικυρώσεις από/προς άλλες γλώσσες.

Χρόνος παράδοσης

 • Έως 2 σελίδες: εντός 1 εργάσιμης ημέρας. 
 • Μεταφράσεις πέραν των 2 σελίδων: Κατόπιν συνεννόησης.

1| Αποστολή των εγγράφων σας

Μας στέλνετε με email ή online τα προς μετάφραση/επικύρωση έγγραφα σαρωμένα ή σε ευκρινείς φωτογραφίες με τις εξής πληροφορίες:

– αριθμό αντιγράφων που επιθυμείτε,

– ονοματεπώνυμο ή επωνυμία εταιρείας,

– διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής,

– ΑΦΜ και

– είδος φορολογικού παραστατικού (απόδειξη ή τιμολόγιο).

2| Οικονομική προσφορά

Αυθημερόν θα λάβετε στο email σας οικονομική προσφορά στην οποία θα αναγράφονται:

– Συνολικό κόστος,

– Προκαταβολή και τρόποι εξόφλησης,

– Εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης ,

– Τρόποι παραλαβής των εγγράφων σας.

3| Παραλαβή των εγγράφων σας

Παραλαμβάνετε τα έγγραφά σας νομίμως επικυρωμένα και υπογεγραμμένα και το νόμιμο παραστατικό:

— στο email σας σαρωμένα και με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή για ηλεκτρονική διακίνηση σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

— στην διεύθυνση αποστολής που μας δηλώσατε με courier και χρέωση στον παραλήπτη (δική σας).

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε μεταφράσεις

 • Πτυχίων και τίτλων σπουδών
 • Συμβάσεων, συμβολαίων και ιδιωτικών συμφωνητικών
 • Εταιρικών εγγράφων (Καταστατικά, Πρακτικά)
 • Δικογράφων και δικαστικών αποφάσεων
 • Νομοθεσίας, Εγκυκλίων και Οδηγιών
 • Εξειδικευμένων νομικών εγγράφων (Εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας)
 • Διοικητικών εγγράφων (Άδειες, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Πιστοποιητικά, Διαβατήρια, Δελτία Ταυτότητας κ.ό.κ.)
 • Νομικών γνωμοδοτήσεων
 • Τεχνικών εκθέσεων (πραγματογνωμοσύνες, πορίσματα κ.λ.π.)

Ψηφιακή υπογραφή

Σύμφωνα με την νομοθεσία, η ψηφιακή υπογραφή εξομοιώνεται με ιδιόχειρη υπογραφή και γίνεται δεκτή υποχρεωτικά από όλους τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (π.χ. ΑΣΕΠ, Δ.Ο.Υ. κ.λ.π.), εφόσον διακινείται ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε επικυρωμένο αντίγραφο σε εκτυπωμένη μορφή, μπορείτε να το παραλάβετε στα γραφεία μας ή να σας τα αποστείλουμε ταχυδρομικά με χρέωση στον παραλήπτη.

Τιμολογιακή πολιτική*

 • Ελάχιστη χρέωση ανά έγγραφο: 25€
 • Προς ξένη γλώσσα: 0,10€ ανά λέξη του προς μετάφραση εγγράφου.
 • Προς την ελληνική: 0,08€ ανά λέξη του προς μετάφραση εγγράφου.
 • Επικύρωση: από 1 έως 10 σελίδες με χρέωση 10€– από 11 σελίδες επιπλέον χρέωση 0,20€ ανά σελίδα
 • Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του μεταφράσαντος δικηγόρου από τον Δικηγορικό Σύλλογο σε περίπτωση που απαιτείται: 15€ (Η θεώρηση αυτή δεν απαιτείται πάντοτε, ούτε για χρήση στο εξωτερικό.)

      *Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Online σε 1′

1Φόρτωση αρχείων
2Στοιχεία τιμολόγησης
3Στοιχεία αποστολής
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Τα συνημμένα αρχεία (φωτογραφία ή σάρωση) πρέπει να είναι ευανάγνωστα, καλής ανάλυσης και σημερινής λήψης, ώστε να προκύπτει ότι έχετε στην κατοχή σας τα πρωτότυπα έγγραφα. Επιτρεπτές μορφές αρχείων: .pdf | .docx | .jpeg . | .jpg.