Ιατρική ευθύνη

Ο ασθενής ή λήπτης ιατρικής, φαρμακευτικής ή παραϊατρικής υπηρεσίας ενδέχεται να δικαιούται χρηματική αποζημίωση σε περίπτωση που η επέμβαση ή η εκάστοτε ιατρική πράξη δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ζήτημα αποτελεί το κατά πόσον ο ιατρός, το νοσηλευτικό προσωπικό ή η διοίκηση της κλινικής ή του νοσοκομείου ευθύνονται για την ατυχή έκβαση των πραγμάτων. Ενίοτε η ευθύνη του ιατρού είναι εμφανής, όταν λ.χ. κατά την εκτέλεση χειρουργείου ξεχαστεί ιατρικό εργαλείο στο σώμα του ασθενούς. Τις περισσότερες φορές, όμως, είναι δύσκολο να αποδειχθεί εάν υπήρξε ιατρικό σφάλμα. Ενδεικτικά, έχει κριθεί από τα δικαστήρια ότι συντρέχει αστική ευθύνη του Νοσοκομείου, ιατρού και νοσηλευτικού προσωπικού για αποζημίωση του παθόντος στις κάτωθι περιπτώσεις:

 • Ιατρικό σφάλμα σε χειρουργική επέμβαση
 • Λανθασμένη ιατρική διάγνωση
 • Αποτυχημένη αισθητική επέμβαση
 • Μη ενδεδειγμένη αγωγή
 • Μη νόμιμη συναίνεση ασθενούς
 • Πλημμελής ενημέρωση του ασθενούς
 • Παρενέργειες από ιατροφαρμακευτική αγωγή (αισθητικές επεμβάσεις, τεχνητή γονιμοποίηση, αμιγώς ιατρικές επεμβάσεις)
 • Ευθύνη ΕΚΑΒ, ασθενοφόρου, νοσοκομείου για καθυστερήσεις που επέφεραν βλαπτικό αποτέλεσμα
 • ευθύνη του Δημοσίου σε περιπτώσεις πλημμελούς παροχής ιατρικών υπηρεσιών που έλαβαν χώρα σε δημόσια νοσοκομεία ή κέντρα υγείας. 

Ζητήστε νομική συμβουλή

Ενδεικτικές υποθέσεις μας

 • Θάνατος νεαρού πολυτραυματία σε τροχαίο ατύχημα από υπαραχνοειδή εγκεφαλική αιμορραγία που δεν έγινε αντιληπτή από το νοσοκομείο
 • Θάνατος πολυτραυματία -που μεταφέρθηκε από το ένα νοσοκομείο στο άλλο χωρίς συνοδεία γιατρού – λόγω μη έγκαιρης παροχής οξυγόνου
 • Θάνατος νεαρής καρκινοπαθούς λόγω πλημμελούς χειρουργικής επέμβασης για την αφαίρεση του όγκου και τον καθαρισμό της περιοχής
 • Προσθήκη εμφυτευμάτων σιλικόνης. Αστοχία υλικού. Παρενέργειες και αναγκαστική αντικατάσταση με νέα επέμβαση, Υλική ζημία και ηθική βλάβη.
 • Βαρειά σωματική βλάβη (εγκαύματα) προκληθείσα σε πολυπληθή ομάδα καρδιοπαθών ασθενών, που χειρουργήθηκαν στο Ι.Ν., λόγω πλημμελούς γείωσης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της αίθουσας του χειρουργείου
 • Τοποθέτηση ελαττωματικού βηματοδότη και αντικατάστασή του
 • Ρήξη οισοφάγου από ιατρό του Γ.Ν.Ρ. κατά την προσπάθεια απομάκρυνσης βλωμού τροφής. Μη έκγυρη συναίνεση του παθόντος λόγω πλημμελούς ενημέρωσης. Μη ενδεδειγμένη ιατρική επέμβαση με σοβαρούς κινδύνους επιπλοκών.
 • Λανθασμένη γυναικολογική επέμβαση που οδήγησε στην ανάγκη επανάληψης της εγχείρησης και παράταση της παραμονής της ασθενούς στο νοσοκομείο
 • Σε εγκυμονούσα με αρνητικό ρέζους κατά τον πρώτο τοκετό (βρέφους με θετικό ρέζους) δεν χορηγήθηκε η κατάλληλη ένεση προς αποφυγήν προβλημάτων σε επόμενη εγκυμοσύνη.
 • Χειρουργική επέμβαση στην ΟΜΣΣ. Δισκοκήλη και πεταλεκτομή. Μη έγκυρη συναίνεση του παθόντος. Δεν ενημερώθηκε για πιο σύγχρονες αναίμακτες επεμβατικές μεθόδους. Αναγκαία δεύτερη διορθωτική επέμβαση. Ηθική βλάβη και υλικές ζημίες.

Key Contact

Κυριακή Χ. Μπάλτα

Εταίρος

View profile