Ναυτεργατικό ατύχημα

Η ομάδα μας επί σειρά ετών χειρίζεται πλείστες υποθέσεις θυμάτων ναυτεργατικών ατυχημάτων, Ελλήνων και αλλοδαπών, επί  πλοίων ελληνικής ή ξένης σημαίας, εξασφαλίζοντάς τους τη δίκαιη αποζημίωση που τους αναλογεί.

Το ύψος της αποζημίωσης εξαρτάται από το εάν το συμβάν (ασθένεια ή ατύχημα) οφείλεται σε παράβαση ειδικού κανονισμού ασφαλείας ή απλώς σε αμέλεια του εργοδότη ή των προστηθέντων του. Στην πρώτη περίπτωση η αποζημίωση είναι πλήρης και το Δικαστήριο θα επιδικάσει ολόκληρη την ζημία που θα αποδειχθεί, ενώ στην δεύτερη θα επιδικασθεί η αποζημίωση αντικειμενικής ευθύνης του ν. 551/1915. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι υπό προϋποθέσεις και η εμφάνιση ασθένειας (ή ακόμα και η επιδείνωση προϋπάρχουσας ασθένειας) εξ αφορμής της εργασίας δύνανται υπό προϋποθέσεις να χαρακτηρισθούν ως ναυτεργατικά ατυχήματα.

Ακόμα και τροχαίο ατύχημα που λαμβάνει χώρα καθ’ οδόν προς το πλοίο προς ανάληψη υπηρεσίας ή ενώ ο ναυτικός βρίσκεται στην ξηρά με εντολή αξιωματικού για την διεκπεραίωση υποθέσεων του πλοίου θεωρείται ναυτεργατικό ατύχημα και γεννά αντικειμενική ευθύνη του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή σε αποζημίωση του θύματος ή των συγγενών του, πέραν και ανεξάρτητα από την ευθύνη του ζημιογόνου οχήματος.

Κονδύλια αποζημίωσης σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία

 • απώλεια εισοδημάτων
 • ιατρικά έξοδα
 • νοσήλια
 • χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης
 • μισθούς ασθενείας (σε περίπτωση απόλυσης)

Κονδύλια αποζημίωσης της οικογένειας σε περίπτωση θανάτου ναυτικού

 • πλήρη αποζημίωση (διατροφή ή απώλεια συντήρησης)
 • χρηματική ικανοποίηση ψυχικής οδύνης 
 • έξοδα κηδείας

Ζητήστε νομική συμβουλή

Ενδεικτικές υποθέσεις μας

 • πτώση ναυτικού στην θάλασσα από σκάλα, ανεμόσκαλα ή από την κουπαστή,
 • άλμα και εξαφάνιση ναυτικού στην θάλασσα εν πλω,
 • πτώση μεθυσμένου ναυτικού από την σκάλα του πλοίου στην θάλασσα και επακόλουθος πνιγμός,
 • πτώση μεθυσμένου ναυτικού στην θάλασσα και πνιγμός κατά την επιστροφή του στο πλοίο μετά από νυχτερινή του έξοδο για διασκέδαση
 • σύνθλιψη ναυτικού από κλείσιμο θύρας ανελκυστήρα εμπορευμάτων,
 • εγκλεισμός σε ψυγείο λόγω μη σωστής λειτουργίας πόρτας και θάνατος από την ψύξη ,
 • δολοφονία ναυτικού εν πλω,
 • θάνατοι από ελονοσία, θερμοπληξία, πνευμονία, φυματίωση, δάγκειος πυρετός, νεκρωτική περιτονίτιδα, γαστρεντερίτιδα, καρκίνο και aids λόγω μη επαρκούς περίθαλψης,
 • θάνατος λόγω έκρηξης,
 • θάνατος από χρήση ναρκωτικών ουσιών και μη έγκαιρη διάγνωση του προβλήματος προς παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας
 • τραύμα σε οφθαλμό και απώλεια όρασης από εκτόξευση αντικειμένου στο μηχανοστάσιο,
 • θάνατος από αναθυμιάσεις στο αμπάρι,
 • θανάσιμος τραυματισμός ναυτικού σε τροχαίο καθ’ οδόν προς το πλοίο για ανάληψη υπηρεσίας

Key Contact

Κυριακή Χ. Μπάλτα

Εταίρος

View profile