Εργατικό ατύχημα

Ως εργατικό ατύχημα ορίζεται εκείνο που συμβαίνει κατά την εκτέλεση ή εξ αφορμής της εργασίας. Επιπλέον, στην έννοια του εργατικού ατυχήματος από νομική άποψη εντάσσεται όχι μόνο κάποιο  βίαιο εξωτερικό  συμβάν, αλλά και η ασθένεια που προκλήθηκε από  δυσμενείς συνθήκες της συγκεκριμένης εργασίας. Η νομολογία μάλιστα δέχεται ότι εργατικό ατύχημα αποτελεί και  κάθε εκδήλωση ή επιδείνωση προϋπάρχουσας, έστω και σε λανθάνουσα κατάσταση ασθένειας του μισθωτού, όταν  η εργασία παρέχεται υπό συνθήκες εξαιρετικές, έκτακτες, ασυνήθεις και δυσμενείς, που οδηγούν στην εκδήλωση ή επιδείνωση της πάθησης.

Επίσης, εργατικό ατύχημα συνιστά και η συνέχιση της εργασίας μετά την εκδήλωση της νόσου, έστω και υπό κανονικές συνθήκες, χωρίς όμως παροχή της προσήκουσας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όταν η συνέχιση της εργασίας επέφερε ανικανότητα προς εργασία ή και θάνατο, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης εγνώριζε τον κλονισμό της υγείας του μισθωτού και τον κίνδυνο που διέτρεχε ο τελευταίο.

Παθολογικά αίτια

«Ατυχήματα» από παθολογικά αίτια, όπως καρδιακά ή εγκεφαλικά επεισόδια που οφείλονται όμως στις συνθήκες εργασίας ή υφίσταντο και επιδεινώθηκαν λόγω αυτών.

Ασθένειες

Εργατικά ατυχήματα έχουν θεωρηθεί η ελονοσία, ο δάγγειος πυρετός, η νεκρωτική περιτονίτιδα (necrotising fasciitis), η δηλητηρίαση και η γαστρεντερίτιδα. Επίσης, η πνευμονία, η φυματίωση, η οστεομυελίτιδα κ.α. που εκδηλώθηκαν σε πλοίο και αντιμετωπίστηκαν πλημμελώς.

Τραυματισμοί

Τραυματισμός από πτώση τμημάτων κτιρίων, από κακοσυντηρημένα μηχανήματα, από κακές υποδομές στο χώρο εργασίας ή λόγω παράβασης των κανονισμών ασφαλείας.

Ατυχήματα καθ΄οδόν

Ατυχήματα που συνέβησαν καθ’ οδόν προς την εργασία ή εκτός χώρου εργασίας, όπου όμως ο μισθωτός βρισκόταν κατ’ εντολήν του εργοδότη του για τη διεκπεραίωση συγκεριμένου έργου ή εργασίας που του είχε ανατεθεί από αυτόν.

Ζητήστε νομική συμβουλή

Ενδεικτικές υποθέσεις μας

  • Πτώση εργάτη από σκαλωσιά λόγω μη τήρησης μέτρων ασφαλείας
  • Σύνθλιψη δακτύλων χεριού αλιεργάτη από παγομηχανή
  • Θάνατος εργάτη από ηλεκτροπληξία κατά την εκτέλεση καθηκόντων
  • Θάνατος εργάτη από θερμοπληξία
  • Θάνατος μισθωτού από έκρηξη λόγω ανάφλεξης αερίων
  • Θανάσιμος τραυματισμός από σύνθλιψη από θύρα ανελκυστήρα
  • Θάνατος σε τροχαίο ατύχημα κατά την μετάβαση στον τόπο εργασίας
  • Θάνατος ναυτικού από γαστρεντερίτιδα
  • Θάνατος ναυτικού από πνευμονία λόγω μη έγκαιρης παροχής ιατροφαρμακευτικής φροντίδας

Key Contact

Κυριακή Χ. Μπάλτα

Εταίρος

View profile