Κατάργηση training voucher και εκπαιδευτικού επιδόματος 600€ – Αντικατάσταση με αποζημίωση ειδικού σκοπού

Μετά την κατακραυγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα ΜΜΕ σχετικά με τις αστοχίες του προγράμματος τηλεκατάρτισης των επιστημόνων μέσω του συστήματος ασύγχρονης τηλεκατάρτισης με τη χρήση training vouchers, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την υπ’ αρ. 405/24-4-2020 απόφασή του κατήργησε την υπ’ αρ. πρωτ. 286/2.4.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».

Τι θα γίνει με το εκπαιδευτικό επίδομα των 600€;

Σύμφωνα με διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης, οι 6 επιστημονικοί κλάδοι που υπάγονταν στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης θα λάβουν έως την 10η Μαίου 2020 το επίδομα των 600€ χωρίς προϋποθέσεις και ανεξαρτήτως συμμετοχής τους στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης. Η ενίσχυση θα αφορά τον Απρίλιο 2020, όπως ίσχυε αντίστοιχα και για το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αρ. 16604/3224 Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τις λεπτομέρειες και τη διαδικασία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 600€ στους επιστήμονες. Πιο συγκεκριμένα, δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι όσοι ανήκουν στους 6 επιστημονικούς κλάδους του Παραρτήματος 1 βάσει ενεργού ΚΑΔ ή επιστημονικής – επαγγελματικής ιδιότητας βάσει ΑΦΜ.

Σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τις ημερομηνίες καταβολής της αποζημίωσης διακρίνουμε ωσ εξής:

  • Όσοι από τους δικαιούχους είχαν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τους καταβλήθηκε το ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, τους καταβάλλεται το ποσό των 200 ευρώ για την αποπληρωμή του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600 ευρώ.
  • Όσοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης- αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, δύνανται μέχρι τις 08.05.2020 να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (supportemployees.services.gov.gr) για την καταβολή της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με τη χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτουν.

Σε κάθε περίπτωση, με την συμπλήρωση των κωδικών taxis στην ως άνω εφαρμογή, ο επιστήμονας ενημερώνεται για το εάν έχει υποβληθεί η αίτησή του. Τούτο είναι ιδιαίτερα αναγκαίο για την περίπτωση που α)είχε επιλέξει την διαδικασία Α και δεν είχε λάβει ειδοποίηση από το ΚΕΚ που επέλεξε περί ενεργοποίησης του voucher ή β) είχε επιλέξει την διαδικασία Β για την διεκπεραίωση της αίτησής του, καθώς ενδέχεται το εξουσιοδοτημένο ΚΕΚ να μην προέβη στην έγκαιρη υποβολή της αίτησης.

Τι θα γίνει με την αμοιβή των ΚΕΚ και των ΟΣΤΚ;

Μετά την κατάργηση της Πρόσκλησης υπ’ αρ. πρωτ. 286/2.4.2020, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) και τα εγκεκριμένα Ολοκληρωμένα Συστημάτα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ) δεν δικαιούνται καταβολή αμοιβής καθώς δεν ολοκληρώθηκε το αντικείμενο της Κατάρτισης. Φυσικά, γεννώνται σημαντικές αξιώσεις αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου από την ανακόλουθη και επιζήμια συμπεριφορά του οποίου τα ΚΕΚ και τα ΟΣΤΚ υπέστησαν σοβαρή υλική και ηθική ζημία.

Τι θα γίνει σε περίπτωση παράτασης των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και τον Μάιο 2020;

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τις παλινωδίες της Κυβέρνησης σχετικά με το ζήτημα των training voucher και ενώ έχουν ήδη εξαγγελθεί σαρωτικοί έλεγχοι της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε περίπτωση επέκτασης των μέτρων οικονομικής στήριξης και τον Μάιο 2020, οι 6 επιστημονικοί κλάδοι θα εξομοιωθούν με τους λοιπούς αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες.