Εργατικό & Κοινωνική ασφάλιση| Junior associate

18 ΜΑΪΟΥ 2020 

Περιγραφή θέσης

Ενδεικτικά, μέρος της καθημερινότητας σας θα αποτελεί η διεκπεραίωση εργατικών υποθέσεων στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια, η επίλυση περίπλοκων ή νέων νομικών ζητημάτων της επικαιρότητας του εργατικού δικαίου, η γνωμοδότηση επί θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης επαγγελματιών και μελών εταιρειών, η διαδικασία των διοικητικών προστίμων σχετικά με την εργασία, ο υπολογισμός και η διεκπεραίωση συντάξεων, η επιδίωξη των απαιτήσεων των εργαζομένων με τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Θα κληθείτε να αναλάβετε αμέσως προσωπική επαφή με τον εργαζόμενο και να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του. Απαιτείται επομένως εξοικείωση με την εργατική νομοθεσία και πραγματικότητα, τις καθημερινές διαδικασίες και πρακτικές δυσκολίες, τη φορολογιστική αντιμετώπιση των ζητημάτων που θα προκύψουν και προσεκτική και συνεχής παρακολούθηση της νομολογίας.

Προϋποθέσεις

  • Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος
  • Πτυχίο νομικής ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό τουλάχιστον 7/10
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου C2 στην αγγλική γλώσσα
  • Ικανότητα κριτικής σκέψης
  • Πρακτική αντίληψη
  • Συνεργατικό πνεύμα

Θα συνεκτιμηθούν

  • Επαγγελματική εμπειρία
  • Γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών
  • Καλός χειρισμός προγραμμάτων γραφείου Microsoft

Παροχές και προοπτική

Καθημερινά θα έχετε την ευκαιρία για πραγματική νομική εργασία και προσωπική εξέλιξη.

Το μικρό και ευέλικτο σχήμα της εταιρείας μας θα σας δώσει την δυνατότητα να ασχοληθείτε με το αντικείμενο που εσείς θα αγαπήσετε περισσότερο.

Οι προσπάθειές σας αναγνωρίζονται και ανταμείβονται στο πλαίσιο της διαφάνειας και της αξιοκρατίας που τηρούμε απαρέγκλιτα.

Apply now

1Personal information
2Motivation and experience
3File upload