Εμπορικό| Junior associate

18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 

Περιγραφή θέσης

Στην εταιρεία μας θα έχετε την ευκαιρία να ασχοληθείτε με υποθέσεις από όλο το εύρος του εμπορικού δικαίου. Ενδεικτικά, μέρος της καθημερινότητας σας θα αποτελεί ο βασικός εταιρικός σχεδιασμός και η αναπροσαρμογή του εταιρικού σχήματος, τα συναφή φορολογικά ζητήματα που προκύπτουν, η κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η εξασφάλιση των επιχειρηματικών συμβάσεων, η νομική συμμόρφωση στην παραγωγή και κυκλοφορία προϊόντων, η διαχείριση της περιουσίας της επιχείρησης και η διεκδίκηση των απαιτήσεών της.

Θα κληθείτε να αναλάβετε αμέσως προσωπική επαφή με τον επιχειρηματία και να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του. Απαιτείται επομένως εξοικείωση με την επιχειρηματική πραγματικότητα, τις καθημερινές διαδικασίες και πρακτικές δυσκολίες και απαιτήσεις που μπορεί να έχει ο επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Προϋποθέσεις

  • Πτυχίο νομικής ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό τουλάχιστον 7/10
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου C2 στην αγγλική γλώσσα
  • Ιδιότητα δικηγόρου
  • Ικανότητα κριτικής σκέψης
  • Επιστημονικότητα, μεθοδικότητα και μαχητικότητα

Θα συνεκτιμηθούν

  • Σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές
  • Επαγγελματική εμπειρία
  • Γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών
  • Καλός χειρισμός προγραμμάτων γραφείου Microsoft

Παροχές και προοπτική

Καθημερινά θα έχετε την ευκαιρία για πραγματική νομική εργασία και προσωπική εξέλιξη.

Το μικρό και ευέλικτο σχήμα της εταιρείας μας θα σας δώσει την δυνατότητα να ασχοληθείτε με το αντικείμενο που εσείς θα αγαπήσετε περισσότερο.

Οι προσπάθειές σας αναγνωρίζονται και ανταμείβονται στο πλαίσιο της διαφάνειας και της αξιοκρατίας που τηρούμε απαρέγκλιτα.

Key Contact

Γεώργιος Παυλάκης

Partner

View profile