Ιδανικό περιβάλλον

  • Ευρύτατο πεδίο ανάληψης πρωτοβουλιών με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων.
  • Ολιστική προσέγγιση των υποθέσεων σε ομάδες εργασίας, ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή επιχειρημάτων, γνώσεων και εμπειρίας.
  • Προοπτική επαγγελματικής  ανέλιξης μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης και παροχής κινήτρων.
  • Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο, φιλικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
  • Επιδίωξη και ενθάρρυνση μακροχρόνιας και αμοιβαίως επωφελούς επαγγελματικής σχέσης.
  • Τακτική αξιολόγηση με σταθερά και μετρήσιμα κριτήρια με στόχο την αξιοκρατική αντιμετώπιση της συνεργασίας μας και επιβράβευση απτών αποτελεσμάτων με bonus επίδοσης και άλλα κίνητρα.

προοπτική

Προσωπική εξέλιξη

Προσφέρουμε ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης. Θα αποκτήσετε χρήσιμες επαγγελματικές δεξιότητες και θα δείτε τον εαυτό σας να εξελίσσεται.

Ανάλογα με την εμπειρία, τις ικανότητες και την διάρκεια της συνεργασίας τα μέλη της εταιρείας εντάσσονται σε μία από τις εξής κατηγορίες:

  • Trainee Lawyer
  • Junior Associate
  • Senior Associate
  • Partner

ethics

Κοινές αξίες

Αυτό που καθιστά μια ομάδα επιτυχημένη είναι η δυνατότητά της να αξιοποιεί την κάθε μονάδα χωρίς να περιορίζει τη δυναμική της για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Αυτή την ομοιογένεια διασφαλίζουν οι κοινές μας αξίες με ακρογωνιαίους λίθους την ειλικρίνεια, την εμπιστοσύνη και τον αλληλοσεβασμό.

teamwork

Ομαδικό πνεύμα

Κάθε συνεργάτης μας είναι ένα γρανάζι μια καλοκουρδισμένης μηχανής. Με ομαδικό πνεύμα, αλληλοβοήθεια και καθοδήγηση από τους εμπειρότερους όλη η ομάδα νιώθει ότι κινείται στο ίδιο μήκος κύματος και ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Διαθέσιμες θέσεις

Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνετε; 

Είμαστε σε συνεχή αναζήτηση νέων, καταρτισμένων και φιλόδοξων επαγγελματιών.

Key Contact

Γεώργιος Παυλάκης

Εταίρος

View profile