Η ομάδα μας

Γεώργιος Παυλάκης

Δίκαιο επιχειρήσεων, Ακίνητη περιουσία

+30 210 4525976 gp@pavlakis-partners.gr View profile
Στυλιανός Ι. Παυλάκης

Φορολογικό Δίκαιο, Ακίνητη Περιουσία

+30 210 4525976 sp@pavlakis-partners.gr View profile
Κυριακή Χ. Μπάλτα

Δίκαιο Ατυχημάτων, Μεταφράσεις

+30 210 4525976 kbalta@pavlakis-partners.gr View profile
Κωνσταντίνος Π. Καρσιώτης

Εργατικό Δίκαιο

+30 210 4525976 kkarsiotis@pavlakis-partners.gr View profile
Δάφνη Ι. Σκανδάλη

Ποινικό Οικονομικό Δίκαιο, Δίκαιο Ατυχημάτων

+30 210 4525976 dskandali@pavlakis-partners.gr View profile
Πηνελόπη Η. Παπανικολάου

Γραμματειακή Υποστήριξη

+30 210 4525976 lawoffice@pavlakis-partners.gr View profile