Η ομάδα μας

Γεώργιος Παυλάκης

Δίκαιο επιχειρήσεων, Ακίνητη περιουσία

gp@pavlakis-partners.gr View profile
Στυλιανός Ι. Παυλάκης

Φορολογικό Δίκαιο

sp@pavlakis-partners.gr View profile
Κυριακή Χ. Μπάλτα

Δίκαιο Ατυχημάτων, Μεταφράσεις

kbalta@pavlakis-partners.gr View profile
Κωνσταντίνος Π. Καρσιώτης

Εργατικό Δίκαιο

kkarsiotis@pavlakis-partners.gr View profile
Πηνελόπη Η. Παπανικολάου

Γραμματειακή Υποστήριξη

lawoffice@pavlakis-partners.gr View profile