Η ομάδα μας

Γεώργιος Παυλάκης

Πνευματική Ιδιοκτησία | Προσωπικά Δεδομένα | Δίκαιο επιχειρήσεων | Ακίνητη περιουσία | Διαμεσολάβηση

gp@pavlakis-partners.gr View profile
Στυλιανός Ι. Παυλάκης

Φορολογικό Δίκαιο | Δίκαιο Επιχειρήσεων | Ακίνητη Περιουσία

sp@pavlakis-partners.gr View profile
Κυριακή Χ. Μπάλτα

Δίκαιο Ατυχημάτων | Επίλυση Διαφορών | Νομική Μετάφραση |

kbalta@pavlakis-partners.gr View profile
Κωνσταντίνος Π. Καρσιώτης

Εργατικό Δίκαιο

kkarsiotis@pavlakis-partners.gr View profile
Πηνελόπη Η. Παπανικολάου

Γραμματειακή Υποστήριξη

lawoffice@pavlakis-partners.gr View profile