Εργατικό δίκαιο – Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη θέση αφορά δικηγόρους ή ασκουμένους που ενδιαφέρονται για το εργατικό δίκαιο και τις προεκτάσεις στο κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο. Θα αναλάβετε υποθέσεις κυρίως ατομικού εργατικού δικαίου υπερασπιζόμενοι τόσο τον εργαζόμενο όσο και τον εργοδότη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση του αστικού δικαίου και οι βασικές αρχές του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου. Επίσης, θα κληθείτε να γνωμοδοτήσετε σχετικά με ζητήματα της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας για τους επαγγελματίες πελάτες μας.

Θα αποκτήσετε σημαντική εμπειρία στη δικαστηριακή πρακτική και στην πολύπλοκη εργατική νομοθεσία. Θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε νομολογιακή έρευνα σε ειδικά ζητήματα του εργατικού δικαίου και να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας. Παράλληλα, θα εμβαθύνετε στο δημόσιο δίκαιο και ιδίως στην κοινωνική ασφάλιση καθώς και σε ειδικούς ποινικούς νόμους που σχετίζονται με τους ως άνω κλάδους δικαίου.

Απαραίτητα προσόντα

Για την κάλυψη της συγκεκριμένης απαιτείται:

 • Πτυχίο Νομικής Σχολής
 • Άριστη γνώση (C2) της αγγλικής γλώσσας
 • Αναλυτικές ικανότητες
 • Επιστημονικό ενδιαφέρον για την εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για υπόχρεους)
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή γνώση ξένων γλωσσών (ιδίως ισπανικών) θα συνεκτιμηθούν

Απολαβές και Συνθήκες Εργασίας

Οι απαιτήσεις από την συγκεκριμένη θέση επιβάλλουν καθημερινή παρουσία στα γραφεία μας (ενδεικτικά 09.00 – 18.00). Συνεπώς η θέση δεν προσφέρεται για εξωτερική συνεργασία. Οι μηνιαίες απολαβές και οι επιμέρους όροι της συνεργασίας θα αποτελέσουν προϊόν συμφωνίας, πάντοτε στο πλαίσιο αποκλειστικής συνεργασίας με την εταιρεία μας.

Για κάθε υπόθεση που αναλαμβάνετε, θα εντάσσεστε σε ομάδα εργασίας, με τα μέλη της οποίας θα συνεργάζεστε υπό τις οδηγίες του επικεφαλής της ομάδας.

Η καθημερινότητα

 • Σύνταξη δικογράφων
 • Μελέτη νομοθεσίας και νομολογίας
 • Σύνταξη γνωμοδοτήσεων ως προς την εργατική νομοθεσία
 • Παράσταση ενώπιον Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων
 • Ραντεβού με εντολείς εντός και εκτός γραφείου
 • Meeting με συνεργάτες για project briefing
 • Προετοιμασία εισηγήσεων, report και παρουσιάσεων
 • Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τις εξελίξεις στους τομείς ενδιαφέροντος

Υπεύθυνος Συνεντεύξεων

Κυριακή Μπάλτα

Partner