Ευκαιρίες Καριέρας

Οι συνεργάτες μας είναι η εγγύηση της επιτυχίας μας

Η φιλοσοφία μας εκφράζεται στο τρίπτυχο Ειδίκευση – Μαχητικότητα – Ομαδικότητα. Για το λόγο αυτό, βρισκόμαστε σε διαρκή αναζήτηση φιλόδοξων και καταρτισμένων νομικών που διέπονται από επαγγελματικό ήθος.  Επιδιώκουμε την συνεχή προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη των συνεργατών μας μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης, της παροχής κινήτρων και διασφάλισης φιλικού και ευχάριστου εργασιακού κλίματος.

Περαιτέρω, η πολιτική της εταιρείας μας ως προς τον τρόπο χειρισμού των υποθέσεων, η κατανομή των συνεργατών μας σε ομάδες εργασίας και η αξιοκρατία αποτελούν εγγυήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στους τομείς ενδιαφέροντός σας. Παράλληλα, θα έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε και να καλλιεργήσετε προσωπικές δεξιότητες που θα σας φανούν χρήσιμες στον επαγγελματικό στίβο.

Οι εργαζόμενοι είναι ο μεγαλύτερος πόρος της επιχείρησης – το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Αν θέλετε να προσελκύσετε και να προσλάβετε τους καλύτερους, να τους ενθαρρύνετε, να τους δώσετε κίνητρα και να τους κάνετε να αισθανθούν ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αποστολής της εταιρείας.
Anne M. Mulcahy

Πώς θα κάνετε αίτηση;

Στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα και συνοδευτική επιστολή, όπου θα μας παρουσιάσετε εν συντομία τους λόγους για τους οποίους θέλετε να συμμετάσχετε στην ομάδα μας και θα περιγράφετε εν συντομία την οπτική σας για την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, στο hr@pavlakis-partners.gr

Πώς θα αξιολογηθείτε;

Μετά την αξιολόγηση του βιογραφικού σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ορίσουμε ραντεβού στα γραφεία μας για προφορική συνέντευξη. Ενδέχεται, ανάλογα με την αιτούμενη θέση να κληθείτε να αντιμετωπίσετε ένα πραγματικό περιστατικό (case study) προκειμένου να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για την πλήρωση της θέσης.

Σε κάθε περίπτωση, οι συνεργάτες μας θα σας παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα εκάστοτε προβλεπόμενα στάδια της διαδικασίας.

Διαθέσιμες Θέσεις

Περιγραφή αντικειμένου Ενδεικτική εμπειρία
Δίκαιο επιχειρήσεων 0 – 1 έτη
Φορολογικό δίκαιο 1 – 2 έτη
Εργατικό δίκαιο – Κοινωνική ασφάλιση 0 – 1 έτη
Αστικό δίκαιο 0 – 1 έτη