Τουρισμός

Περιγραφή

Ο τουρισμός αποτελεί βασικό τομέα οικονομικής δραστηριότητας και κύριο μοχλό ανάπτυξης της χώρας. Στην Ελλάδα σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δραστηριοποιείται άμεσα ή έμμεσα στον τομέα του τουρισμού. Η νομική υποστήριξη των επιχειρήσεων αυτών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή αφενός διότι στον τουριστικό κλάδο τέμνονται πολλοί κλάδοι του δικαίου και συνεπώς απαιτείται ειδίκευση σε περισσότερα νομικά αντικείμενα και αφετέρου διότι λόγω της επιχειρηματικής φύσης και των ιδιαιτεροτήτων του κλάδου απαιτείται εκτός των νομικών γνώσεων και αντίληψη του τρόπου λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων.

Η νομική υποστήριξη τουριστικών επιχειρήσεων είναι η πλέον απαιτητική εργασία για τον δικηγόρο καθώς απαιτεί ειδίκευση σε πολλά νομικά αντικείμενα, επιλογή της καταλληλότερης λύσης μέσα σε πλέγμα νομοθετικών διατάξεων και άμεση εύρεση λύσης προς όφελος της τουριστικής επιχείρησης.

Η εταιρεία μας έχει γνώση και εμπειρία από πολλούς κλάδους του τουρισμού και παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με ιδιαίτερη επιτυχία. Για κάθε πελάτη μας συστήνουμε ομάδα συνεργατών που είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή με γνώμονα με το μέγεθος, το αντικείμενο και τις ανάγκες τις επιχείρησης.

Ενδεικτικά δραστηριοποιούμαστε σε επιχειρήσεις όπως:

  • Ξενοδοχειακές μονάδες
  • Τουριστικά καταλύματα
  • Ενοικιαζόμενα δωμάτια
  • Πρακτορεία οργανωμένων ταξιδίων
  • Τουριστικά πρακτορεία
  • Tour operators
  • Σκάφη αναψυχής
  • Βραχυχρόνια εκμίσθωση (Airbnb)


Γεώργιος Παυλάκης

Πνευματική Ιδιοκτησία | Προσωπικά Δεδομένα | Δίκαιο επιχειρήσεων | Ακίνητη περιουσία | Διαμεσολάβηση

gp@pavlakis-partners.gr View profile
Στυλιανός Ι. Παυλάκης

Φορολογικό Δίκαιο | Δίκαιο Επιχειρήσεων | Ακίνητη Περιουσία

sp@pavlakis-partners.gr View profile
Κυριακή Χ. Μπάλτα

Δίκαιο Ατυχημάτων | Επίλυση Διαφορών | Νομική Μετάφραση |

kbalta@pavlakis-partners.gr View profile
Κωνσταντίνος Π. Καρσιώτης

Εργατικό Δίκαιο

kkarsiotis@pavlakis-partners.gr View profile