Οικονομικό ποινικό δίκαιο

Περιγραφή

Η ποινική ευθύνη για οικονομικά εγκλήματα θεσπίζεται με ειδικές ποινικές διατάξεις συνήθως σε νομοθετήματα της εργατικής, εταιρικής, φορολογικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας. Συνεπώς, αν είστε επιχειρηματίας ή διευθυντικό στέλεχος σε εταιρία ενδέχεται να ευθύνεστε ποινικά -ακόμα και εν αγνοία σας- για παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας κατά την άσκηση των καθηκόντων σας.

Στο πλαίσιο παροχής νομικής υποστήριξης σε επιχειρηματίες και ιδιώτες πελάτες μας, αναλαμβάνουμε την υπεράσπιση των εντολέων μας  κατά την ποινική διαδικασία και ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων για υποθέσεις σχετικές με οικονομικά εγκλήματα.

Για την επιτυχή υπεράσπισή σας ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων είναι εξαιρετικά για τον χειριζόμενο δικηγόρο να έχει πλήρη εποπτεία των πραγματικών γεγονότων και των υποκείμενων σχέσεων. Για το λόγο αυτό, συστήσαμε ειδικό τμήμα οικονομικού ποινικού δικαίου προκειμένου να αναλαμβάνουμε συνολικά την υπόθεσή σας. Έτσι εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα ενώ παράλληλα αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες επιτυχίας.

Ενδεικτικές περιπτώσεις

  • Παραβάσεις ποινικής φοροδιαφυγής και ιδίως παρακρατούμενων φόρων, Φ.Π.Α και ΕΝΦΙΑ
  • Ποινική ευθύνη εργοδοτών για μη καταβολή δεδουλευμένων μισθών
  • Ποινική ευθύνη για παραβάσεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας
  • Ποινική ευθύνη για χρέη προς το Δημόσιο
  • Ποινική ευθύνη για δόλια χρεοκοπία
  • Ποινική ευθύνη για καταδολίευση δανειστών
  • Ποινική ευθύνη για πολεοδομικές παραβάσεις
  • Ευθύνη ΔΣ για μη συμμόρφωση με την εταιρική νομοθεσία

Οι δικηγόροι μας

Στυλιανός Ι. Παυλάκης

Φορολογικό Δίκαιο

sp@pavlakis-partners.gr View profile
Κυριακή Χ. Μπάλτα

Δίκαιο Ατυχημάτων, Μεταφράσεις

kbalta@pavlakis-partners.gr View profile