Ναυτιλία

Περιγραφή

Η ναυτιλία αποτελεί τον πλέον εξωστρεφή τομέα της ελληνικής οικονομίας. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος κατατάσσεται σταθερά πρώτος παγκοσμίως ενώ οι εισροές από ναυτιλιακές δραστηριότητες αντιστοιχούν στο 6,5% του ΑΕΠ. Συνολικά, η ελληνική ναυτιλία, με εμπορικό στόλο που υπερβαίνει τα 4.500 πλοία, αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των θαλασσίων μεταφορών παγκοσμίως.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, στο τομέα της ναυτιλίας τέμνονται πολλοί τομείς του δικαίου με κυριότερους το ναυτικό δίκαιο, το διεθνές εμπορικό δίκαιο, το εργατικό και ιδίως το ναυτεργατικό δίκαιο, το τραπεζικό δίκαιο, το  ευρωπαϊκό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο κ.ά.

Τα γραφεία μας βρίσκονται σε στρατηγική θέση στο λιμάνι του Πειραιά, το 3ο μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου και 37ο του κόσμου. Το 2019, με την επέκταση της προβλήτας ΙΙΙ, το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να ξεπεράσει τα 7,2 εκ. containers ετησίως και να ανέβει στην πρώτη θέση της μεσογειακής λίστας.
Lloyd’ s list 2018

Στην PnP Law Firm αναλαμβάνουμε τη νομική υποστήριξη  μικρών και μεσαίων ναυτιλιακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (ακτοπλοϊα, διεθνείς πλόες ή άλλες ναυτιλιακές υπηρεσίες)  μέσω οποιασδήποτε νομικής μορφής, υποκαταστήματος ή εγκατάστασης και παρέχουμε πλήρη νομική κάλυψη σε όλους τους τομείς ειδίκευσής μας.

Περαιτέρω, παρέχουμε νομική κάλυψη σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη ναυτιλία και τη θάλασσα μολονότι δεν χαρακτηρίζονται αμιγώς ως ναυτιλιακές, όπως για παράδειγμα επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον θαλάσσιο τουρισμό, στη μίσθωση σκαφών αναψυχής, στην αξιοποίηση αιγιαλού και τουριστικών σκαφών κλπ.

Τέλος, έχουμε μακρά εμπειρία στο χώρο του ναυτεργατικού δικαίου και αναλαμβάνουμε με μεγάλη επιτυχία υποθέσεις που σχετίζονται με την ναυτική εργασία για Έλληνες ή ξένους ναυτικούς αλλά και για τις εφοπλίστριες εταιρείες.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

  • Επιλογή κατάλληλου νομικού τύπου, σύσταση και δημοσιότητα εταιρείας οιασδήποτε μορφής.
  • Ζητήματα χρηματοδότησης και ειδικών καθεστώτων
  • Φορολογικό σχεδιασμό και εξαιρέσεις για τις ναυτιλιακές εταιρείες
  • Συμβάσεις ναυτικής εργασίας
  • Κατάρτιση ειδικών συμβάσεων (θαλάσσια μεταφορά, συνδυασμένη μεταφορά, ναυτική πρακτόρευση, ναύλωση πλοίου κλπ)
  • Διαφορές από αξιόγραφα (φορτωτικές, επιταγές, συναλλαγματικές κλπ)