Ναυτεργατικό ατύχημα

Η ομάδα μας επί σειρά ετών χειρίζεται πλείστες υποθέσεις θυμάτων ναυτεργατικών ατυχημάτων, Ελλήνων και αλλοδαπών, επί  πλοίων ελληνικής ή ξένης σημαίας, εξασφαλίζοντάς τους τη δίκαιη αποζημίωση που τους αναλογεί.

Όπως και στο εργατικό, έτσι και σε αυτή την κατηγορία ατυχημάτων, εάν ο εργαζόμενος – ναυτικός καθίσταται μερικώς ή πλήρως, διαρκώς ή προσκαίρως, ανίκανος για εργασία, δικαιούται αποζημίωση (απώλεια εισοδημάτων, ιατρικά έξοδα, νοσήλια κλπ) και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης. Το ύψος της αποζημίωσης εξαρτάται από το εάν το συμβάν (ασθένεια ή ατύχημα) οφείλεται σε παράβαση ειδικού κανονισμού ασφαλείας ή απλώς σε αμέλεια του εργοδότη ή των προστηθέντων του. Στην πρώτη περίπτωση η αποζημίωση είναι πλήρης και το Δικαστήριο θα επιδικάσει ολόκληρη την ζημία που θα αποδειχθεί, ενώ στην δεύτερη θα επιδικασθεί η αποζημίωση αντικειμενικής ευθύνης του ν. 551/1915. Εφόσον αποδειχθεί ότι το συμβάν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη, επιδικάζεται και χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης ή, σε περίπτωση θανάτου, ψυχικής οδύνης.

Σε περίπτωση θανάτου του ναυτικού, η οικογένειά του δικαιούται πλήρη αποζημίωση (πχ για απώλεια συντήρησης ή διατροφής, έξοδα κηδείας) και χρηματική ικανοποίηση της ψυχικής τους οδύνης εφόσον το ατύχημα οφείλεται σε παράβαση ειδικού κανονισμού ασφαλείας, ενώ εάν τέτοια παράβαση δεν αποδεικνύεται, υπάρχει όμως αμέλεια του εργοδότη που προκάλεσε το συμβάν, δικαιούνται την αποζημίωση του ν.551/1915 και επί πλέον ικανοποίηση της ψυχικής τους οδύνης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι υπό προϋποθέσεις και η εμφάνιση ασθένειας (ή ακόμα και η επιδείνωση προϋπάρχουσας ασθένειας) εξ αφορμής της εργασίας δύνανται υπό προϋποθέσεις να χαρακτηρισθούν ως ναυτεργατικά ατυχήματα.

Μάθετε τα δικαιώματα σας χωρίς δεσμεύσεις

Ενδεικτικές περιπτώσεις που έχει χειριστεί το γραφείο μας και που κρίθηκαν ναυτεργατικά ατυχήματα

 • πτώση ναυτικού στην θάλασσα από σκάλα, ανεμόσκαλα ή από την κουπαστή,
 • άλμα και εξαφάνιση ναυτικού στην θάλασσα εν πλω,
 • πτώση μεθυσμένου ναυτικού από την σκάλα του πλοίου στην θάλασσα και επακόλουθος πνιγμός,
 • πτώση μεθυσμένου ναυτικού στην θάλασσα και πνιγμός κατά την επιστροφή του στο πλοίο μετά από νυχτερινή του έξοδο για διασκέδαση
 • σύνθλιψη ναυτικού από κλείσιμο θύρας ανελκυστήρα εμπορευμάτων,
 • εγκλεισμός σε ψυγείο λόγω μη σωστής λειτουργίας πόρτας και θάνατος από την ψύξη ,
 • δολοφονία ναυτικού εν πλω,
 • θάνατοι από ελονοσία, θερμοπληξία, πνευμονία, φυματίωση, δάγκειος πυρετός, νεκρωτική περιτονίτιδα (necrotising fasciitis), γαστρεντερίτιδα, καρκίνο και aids λόγω μη επαρκούς περίθαλψης,
 • θάνατος λόγω έκρηξης,
 • θάνατος από χρήση ναρκωτικών ουσιών και μη έγκαιρη διάγνωση του προβλήματος προς παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας
 • τραύμα σε οφθαλμό και απώλεια όρασης από εκτόξευση αντικειμένου στο μηχανοστάσιο,
 • θάνατος από αναθυμιάσεις στο αμπάρι,
 • θανάσιμος τραυματισμός ναυτικού σε τροχαίο καθ’ οδόν προς το πλοίο για ανάληψη υπηρεσίας

Ακόμα και τροχαίο ατύχημα που λαμβάνει χώρα καθ’ οδόν προς το πλοίο προς ανάληψη υπηρεσίας ή ενώ ο ναυτικός βρίσκεται στην ξηρά με εντολή αξιωματικού για την διεκπεραίωση υποθέσεων του πλοίου θεωρείται ναυτεργατικό ατύχημα και γεννά αντικειμενική ευθύνη του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή σε αποζημίωση του θύματος ή των συγγενών του, πέραν και ανεξάρτητα από την ευθύνη του ζημιογόνου οχήματος.

Ανεξαρτήτως και επί πλέον της αποζημίωσης από ναυτεργατικό ατύχημα, ο ασθενήσας ναυτικός που απολύθηκε λόγω της ασθενείας του, δικαιούται μισθούς ασθενείας για όσο χρόνο διήρκησε η ασθένειά του αυτή, όχι όμως πέραν των τεσσάρων μηνών. Προσοχή όμως, μην αμελήσετε να μας συμβουλευτείτε, διότι η αξίωση αυτή υπόκειται σε συντομότατη (ολιγόμηνη) παραγραφή.

Key Contact

Κυριακή Χ. Μπάλτα

Εταίρος