Ιατρική ευθύνη

Η ιατρική  ενέχει από μόνη της κινδύνους για όποιον την υπηρετεί, αλλά  και για τους λήπτες ιατρικών υπηρεσιών, καθώς  υφίσταται πάντα η πιθανότητα τα πράγματα να μην έχουν την  επιθυμητή έκβαση. Ζήτημα αποτελεί το κατά πόσον ο ιατρός, το νοσηλευτικό προσωπικό ή η διοίκηση της κλινικής ή του νοσοκομείου ευθύνονται για την ατυχή έκβαση των πραγμάτων. Ενίοτε η ευθύνη του ιατρού είναι εμφανής, όταν λ.χ. κατά την εκτέλεση χειρουργείου ξεχαστεί ιατρικό εργαλείο στο σώμα του ασθενούς. Τις περισσότερες φορές, όμως, είναι δύσκολο να αποδειχθεί εάν υπήρξε ιατρικό σφάλμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το δικαστήριο εξετάζει εάν ο ιατρός ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης (lege artis) και με την ανάλογη επιμέλεια που οφείλει να δείξει ένας μέσου επαγγελματικού υποβάθρου ιατρός.

Μάθετε τα δικαιώματα σας χωρίς δεσμεύσεις

Ενδεικτικές υποθέσεις μας

 • Θάνατος νεαρού πολυτραυματία σε τροχαίο ατύχημα από υπαραχνοειδή εγκεφαλική αιμορραγία που δεν έγινε αντιληπτή από το νοσοκομείο
 • Θάνατος πολυτραυματία -που μεταφέρθηκε από το ένα νοσοκομείο στο άλλο χωρίς συνοδεία γιατρού – λόγω μη έγκαιρης παροχής οξυγόνου
 • Θάνατος νεαρής καρκινοπαθούς λόγω πλημμελούς χειρουργικής επέμβασης για την αφαίρεση του όγκου και τον καθαρισμό της περιοχής
 • Προσθήκη εμφυτευμάτων σιλικόνης. Αστοχία υλικού. Παρενέργειες και αναγκαστική αντικατάσταση με νέα επέμβαση, Υλική ζημία και ηθική βλάβη.
 • Βαρειά σωματική βλάβη (εγκαύματα) προκληθείσα σε πολυπληθή ομάδα καρδιοπαθών ασθενών, που χειρουργήθηκαν στο Ι.Ν., λόγω πλημμελούς γείωσης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της αίθουσας του χειρουργείου
 • Τοποθέτηση ελαττωματικού βηματοδότη και αντικατάστασή του
 • Ρήξη οισοφάγου από ιατρό του Γ.Ν.Ρ. κατά την προσπάθεια απομάκρυνσης βλωμού τροφής. Μη έκγυρη συναίνεση του παθόντος λόγω πλημμελούς ενημέρωσης. Μη ενδεδειγμένη ιατρική επέμβαση με σοβαρούς κινδύνους επιπλοκών.
 • Λανθασμένη γυναικολογική επέμβαση που οδήγησε στην ανάγκη επανάληψης της εγχείρησης και παράταση της παραμονής της ασθενούς στο νοσοκομείο
 • Σε εγκυμονούσα με αρνητικό ρέζους κατά τον πρώτο τοκετό (βρέφους με θετικό ρέζους) δεν χορηγήθηκε η κατάλληλη ένεση προς αποφυγήν προβλημάτων σε επόμενη εγκυμοσύνη.
 • Χειρουργική επέμβαση στην ΟΜΣΣ. Δισκοκήλη και πεταλεκτομή. Μη έγκυρη συναίνεση του παθόντος. Δεν ενημερώθηκε για πιο σύγχρονες αναίμακτες επεμβατικές μεθόδους. Αναγκαία δεύτερη διορθωτική επέμβαση. Ηθική βλάβη και υλικές ζημίες.

Ενδεικτικές περιπτώσεις ιατρικής αμέλειας:

 • Ιατρικό σφάλμα σε χειρουργική επέμβαση
 • Λανθασμένη ιατρική διάγνωση
 • Μη επίτευξη επιθυμητού αποτελέσματος
 • Μη ενδεδειγμένη αγωγή
 • Παρενέργειες από ιατροφαρμακευτική αγωγή (αισθητικές επεμβάσεις, τεχνητή γονιμοποίηση, αμιγώς ιατρικές επεμβάσεις)
 • Ευθύνη ΕΚΑΒ, ασθενοφόρου, νοσοκομείου για καθυστερήσεις που επέφεραν βλαπτικό αποτέλεσμα κλπ.

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατόν να συντρέχει ευθύνη του Δημοσίου σε περιπτώσεις πλημμελούς παροχής ιατρικών υπηρεσιών που έλαβαν χώρα σε δημόσια νοσοκομεία ή κέντρα υγείας. Πρόκειται για τη λεγόμενη αστική ευθύνη του Δημοσίου για κάθε πράξη ή παράλειψη των οργάνων του κατ’ άρθρα 105-106 του ΕισΝΑΚ. Εάν κριθεί ότι η πράξη ή παράλειψη των οργάνων του Δημοσίου συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος και άρα στη επέλευση της ζημίας, μπορούμε να διεκδικήσουμε αποζημίωση από το Δημόσιο (και όχι υποχρεωτικά από το φυσικό πρόσωπο που επιχείρησε την ιατρική πράξη) ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, ανεξαρτήτως μάλιστα υπαιτιότητας του κρατικού οργάνου που τέλεσε το ιατρικό σφάλμα με την λανθασμένη πράξη ή παράλειψή του.

Key Contact

Κυριακή Χ. Μπάλτα

Εταίρος