Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Περιγραφή

Η νομική επιστήμη ανέκαθεν ακολουθούσε τις εξελίξεις και προσπαθούσε, άλλοτε έγκαιρα αν και συνήθως καθυστερημένα, να ρυθμίσει τις σχέσεις των πολιτών και τις μεταξύ τους συναλλαγές.

Ο αγώνας αυτός του νομοθέτη έχει γίνει εξαιρετικά δυσκολότερος τις τελευταίες δεκαετίες, όπου η καθημερινή και γεωμετρικά αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για γρήγορη και αποτελεσματική νομοθέτηση.

Το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών B2B (μεταξύ επαγγελματιών) αλλά και B2C (παροχή στους πολίτες) υλοποιούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, ηλεκτρονικών προγραμμάτων και εφαρμογών (apps) που διασυνδέονται μέσω του διαδικτύου.

Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει το συμβατικό δίκαιο του προηγούμενου αιώνα σε αδιέξοδα, τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει αφενός ο σύγχρονος νομοθέτης, αλλά και πριν από αυτόν οι εφαρμοστές του δικαίου (νομικοί) και οι ίδιοι οι πολίτες (επιχειρηματίες και καταναλωτές) για να είναι εξασφαλισμένοι στις συναλλαγές τους.

Με την κατάλληλη νομική υποστήριξή μας θα είστε σε θέση να εκμεταλλευτείτε κάθε νέα δυνατότητα με τρόπο που σας εξασφαλίζει έναντι των συνεργατών σας, να ενημερώνεστε για κάθε αλλαγή στον τομέα δραστηριότητάς σας και εν τέλει να λειτουργείτε ανταγωνιστικά ενώ παράλληλα τηρείται όλες τις νόμιμες διατυπώσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.

Σήμα και διαδίκτυο
Ιστοσελίδα και πνευματική ιδιοκτησία
e-shop
Αγορές μέσω διαδικτύου και προστασία καταναλωτή
Προσωπικά δεδομένα και αποζημίωση