Εργατικό Ατύχημα

Γενικά

Ως εργατικό ατύχημα ορίζεται εκείνο που συμβαίνει κατά την εκτέλεση ή εξ αφορμής της εργασίας. Επιπλέον, στην έννοια του εργατικού ατυχήματος από νομική άποψη εντάσσεται όχι μόνο κάποιο  βίαιο εξωτερικό  συμβάν, αλλά και η ασθένεια που προκλήθηκε από  δυσμενείς συνθήκες της συγκεκριμένης εργασίας. Η νομολογία μάλιστα δέχεται ότι εργατικό ατύχημα αποτελεί και  κάθε εκδήλωση ή επιδείνωση προϋπάρχουσας, έστω και σε λανθάνουσα κατάσταση ασθένειας του μισθωτού, όταν  η εργασία παρέχεται υπό συνθήκες εξαιρετικές, έκτακτες, ασυνήθεις και δυσμενείς, που οδηγούν στην εκδήλωση ή επιδείνωση της πάθησης.

Επίσης, εργατικό ατύχημα συνιστά και η συνέχιση της εργασίας μετά την εκδήλωση της νόσου, έστω και υπό κανονικές συνθήκες, χωρίς όμως παροχή της προσήκουσας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όταν η συνέχιση της εργασίας επέφερε ανικανότητα προς εργασία ή και θάνατο, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης εγνώριζε τον κλονισμό της υγείας του μισθωτού και τον κίνδυνο που διέτρεχε ο τελευταίο.

Έχει κριθεί ότι ανήκουν στην έννοια του εργατικού ατυχήματος

 • «Ατυχήματα» από παθολογικά αίτια, όπως καρδιακά ή εγκεφαλικά επεισόδια που οφείλονται όμως στις συνθήκες εργασίας ή υφίσταντο και επιδεινώθηκαν λόγω αυτών.
 • Τραυματισμός από πτώση τμημάτων κτιρίων, από κακοσυντηρημένα μηχανήματα, από κακές υποδομές στο χώρο εργασίας ή λόγω παράβασης των κανονισμών ασφαλείας.
 • Θάνατος που επήλθε σε εργοτάξιο από λάθος επίβλεψη του μηχανικού ή από διαρροή επικίνδυνων ουσιών.
 • Ατυχήματα που συνέβησαν καθ’ οδόν προς την εργασία ή εκτός χώρου εργασίας, όπου όμως ο μισθωτός βρισκόταν κατ’ εντολήν του εργοδότη του για τη διεκπεραίωση συγκεριμένου έργου ή εργασίας που του είχε ανατεθεί από αυτόν.

H εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας τόσο ενώπιον των ασφαλιστικών φορέων, όσο και κατά του εργοδότη, ο οποίος ευθύνεται για την εύλογη χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του τραυματισθέντος και της ψυχικής οδύνης των συγγενών του θύματος σε περίπτωση θανάτου, εφόσον το ατύχημα οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα και προκλήθηκε από την παράβαση κανονισμών ασφαλείας.

Ενδεικτικές περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων που έχει χειριστεί επιτυχώς η εταιρία μας:

 • Πτώση εργάτη από σκαλωσιά λόγω μη τήρησης μέτρων ασφαλείας
 • Σύνθλιψη δακτύλων χεριού αλιεργάτη από παγομηχανή
 • Θάνατος εργάτη από ηλεκτροπληξία
 • Θάνατος εργάτη από θερμοπληξία
 • Θάνατος μισθωτού από έκρηξη λόγω ανάφλεξης αερίων
 • Θάνατος από σύνθλιψη από θύρα ανελκυστήρα
 • Θάνατος σε τροχαίο ατύχημα κατά την μετάβαση στον τόπο εργασίας
 • Θάνατος ναυτικού από γαστρεντερίτιδα
 • Θάνατος ναυτικού από πνευμονία λόγω μη έγκαιρης παροχής ιατροφαρμακευτικής φροντίδας