Ακίνητα

Από την κατοχή και την αξιοποίηση ενός ακινήτου προκύπτουν αρκετά ζητήματα πολλά από τα οποία είναι αρκετά συνηθισμένα και άλλα πιο πολύπλοκα στα οποία η σωστή στρατηγική και η γνώμη ενός ειδικού αποδεικνύονται πολύτιμα. 

Έχουμε την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για να σας συμβουλεύσουμε σε κάθε σχετικό ζήτημα όπως ιδίως σε θέματα μισθώσεων (αστικών, επαγγελματικών και ειδικών), αγορών – πωλήσεων, γονικών παροχών και δωρεών, κληρονομικών θεμάτων (αποδοχές ή αποποιήσεις κληρονομιάς, δημοσίευση διαθήκης κ.ά.), υποθηκών και προσημειώσεων, ζητήματα κτηματολογίου, χωροταξίας και πολεοδομίας (πρόστιμα, κατεδαφίσεις, νομιμοποίησεις, προσκυρώσεις κλπ) καθώς και σε φορολογικά θέματα (ΕΝΦΙΑ, ΤΑΠ, δημοτική φορολογία, φόροι μεταβίβασης κλπ).

Η έγκαιρη επιλογή της σωστής στρατηγικής οδηγεί σε γρηγορότερη και οικονομικότερη επίλυση του ζητήματος.

Μάθετε τα δικαιώματα σας χωρίς δεσμεύσεις

Εμπειρία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε κάθε ζήτημα που αφορά την ακίνητη περιουσία σας όπως ιδίως:

 • Αστική, επαγγελματική, εμπορική και βραχυχρόνια μίσθωση 
 • Διαταγή ή αγωγή απόδοσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων – αποκατάσταση ζημιών/αποζημίωση
 • Έλεγχος τίτλων σε Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο
 • Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών
 • Προσημείωση και υποθήκη – Εγγραφή και άρση/εξάλειψη
 • Όρια και προστασία ακινήτου
 • Μεταβίβαση – αγοραπωλησία
 • Γονικές παροχές και λοιπές δωρεές
 • Σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών
 • Πολεοδομικές παραβάσεις – αυθαιρεσίες – ζητήματα τακτοποίησης/νομιμοποίησης – προσκυρώσεις
 • Δασικός χαρακτήρας και δασικοί χάρτες
 • Διαθήκες και διευθέτηση κληρονομικών ζητημάτων
 • Εξ αδιαθέτου διαδοχή – προσβολή νόμιμης μοίρας
 • Διαφορές ΕΝΦΙΑ και δημοτικών τελών και φόρων
 • Φορολογικός σχεδιασμός εισοδήματος από ακίνητη περιουσία

Key Contact

Γεώργιος Παυλάκης

Εταίρος

View profile